Cristin-prosjekt-ID: 403539
Sist endret: 9. januar 2015, 10:31

Cristin-prosjekt-ID: 403539
Sist endret: 9. januar 2015, 10:31
Prosjekt

Friluftsliv og uteaktivitet i barnehagen.

prosjektleder

Anne Myklebust Lynngård
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Aktivitet • Friluftsliv

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. januar 2005 Slutt: 30. august 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Friluftsliv og uteaktivitet i barnehagen.

Sammendrag

Undersøkelse av barnehagers bruk av friluftsliv og uteaktivitet, deres bevisthet angående dette, samt studenters oppfatning og bevisthet av temaet. Konsekvenser for fremtidig utdanning av førskolelærere og fremtidig samarbeid med øvingslærere. Et komparativt studie. Samarbeidsprosjekt mellom tre seksjoner; idrett, naturfag og pedagogikk.

Vitenskapelig sammendrag

Undersøkelse av barnehagers bruk av friluftsliv og uteaktivitet, deres bevisthet angående dette, samt studenters oppfatning og bevisthet av temaet. Konsekvenser for fremtidig utdanning av førskolelærere og fremtidig samarbeid med øvingslærere. Et komparativt studie. Samarbeidsprosjekt mellom tre seksjoner; idrett, naturfag og pedagogikk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Myklebust Lynngård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Frøydis Hausmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Randi Waage Gjertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3