Cristin-prosjekt-ID: 403553
Sist endret: 24. juli 2013, 10:53

Cristin-prosjekt-ID: 403553
Sist endret: 24. juli 2013, 10:53
Prosjekt

Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving

prosjektleder

Therese Skagen
ved Ukjent institusjon

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet
 • Norges Handelshøyskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kunnskapsgjenfinning og organisering • Humaniora

Emneord

Kompetanse • Informasjonskompetanse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving

Sammendrag

Prosjektet har som mål å bygge opp studentenes digitale kompetanse. Prosjektmålet skal oppnås ved å utvikle et nettbasert og interaktivt redskapskurs som omhandler informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving. Primær målgruppe skal være fjernstudenter på høyere grad. Denne voksende studentgruppen har vanskeligere tilgang til bibliotekressurser og tjenester. Det er derfor nødvendig å legge til rette for et nettbasert kurstilbud der studenter kan utvikle digital kompetanse uavhengig av tid og sted. Sekundær målgruppe for dette kurset er høyeregradsstudenter på studiestedet. Kurset i informasjonssøk og kildebruk skal være modulbasert. Innholdet og de interaktive oppgavene i hver modul skal omhandle ulike aspekter ved digital kompetanse. Opplegget skal utformes ved hjelp av lyd og bilder. Oppgavene skal lenkes til kommenterte løsningsforslag. Kurset skal integreres i et eksisterende emne på MA i helsefag ved UiB, Helsefremjande og primærførebyggjande arbeid, innføring i sentrale omgrep og tilnærmingar (HEFR330). Dette skal fungere som pilotstudium. Studiet har både fjernstudenter og studenter på campus, og vektlegger problembasert læring. Kurset skal ledes av en faglærer og en bibliotekveileder i samarbeid. Diskusjoner, innleveringer og tilbakemeldinger mellom studenter og kursholderne skal foregå i ClassFronter. Kursholderne skal i tillegg benytte seg av studentportalen for å formidle praktiske organisatoriske opplysninger om kurset. Videre skal kurset utprøves ved Høgskolen i Bergen (HIB), Avd. for helse- og sosialfag (AHS). Utprøvingen skal knyttes til en videreutdanning. Ved HIB brukes studiestøttesystemet ?It?s learning?.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål å bygge opp studentenes digitale kompetanse. Prosjektmålet skal oppnås ved å utvikle et nettbasert og interaktivt redskapskurs som omhandler informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving. Primær målgruppe skal være fjernstudenter på høyere grad. Denne voksende studentgruppen har vanskeligere tilgang til bibliotekressurser og tjenester. Det er derfor nødvendig å legge til rette for et nettbasert kurstilbud der studenter kan utvikle digital kompetanse uavhengig av tid og sted. Sekundær målgruppe for dette kurset er høyeregradsstudenter på studiestedet. Kurset i informasjonssøk og kildebruk skal være modulbasert. Innholdet og de interaktive oppgavene i hver modul skal omhandle ulike aspekter ved digital kompetanse. Opplegget skal utformes ved hjelp av lyd og bilder. Oppgavene skal lenkes til kommenterte løsningsforslag. Kurset skal integreres i et eksisterende emne på MA i helsefag ved UiB, Helsefremjande og primærførebyggjande arbeid, innføring i sentrale omgrep og tilnærmingar (HEFR330). Dette skal fungere som pilotstudium. Studiet har både fjernstudenter og studenter på campus, og vektlegger problembasert læring. Kurset skal ledes av en faglærer og en bibliotekveileder i samarbeid. Diskusjoner, innleveringer og tilbakemeldinger mellom studenter og kursholderne skal foregå i ClassFronter. Kursholderne skal i tillegg benytte seg av studentportalen for å formidle praktiske organisatoriske opplysninger om kurset. Videre skal kurset utprøves ved Høgskolen i Bergen (HIB), Avd. for helse- og sosialfag (AHS). Utprøvingen skal knyttes til en videreutdanning. Ved HIB brukes studiestøttesystemet ?It?s learning?.

Tittel

Digital literacy through flexible learning: Information searching and use of information sources in writing thesis

Sammendrag

The project, "Digital literacy through flexible learning: Information searching and use of information sources in writing thesis", is a joint project of the libraries of the following higher education institutions in Bergen: University Library of Bergen Bergen University College Library Norwegian School of Economics and Business Administration Library In colaboration with: Aalborg University Library - SWIM Project The project aims to develop learning objects to promote digital literacy for application in web supported courses for higher education institutions. The course is specially designed for distance learning students at postgraduate level. A pilote scheme will be developed in colaboration with the teaching communities within the faculties of health and social sciences at the University of Bergen (UiB) and Bergen University College (HIB).

Vitenskapelig sammendrag

The project, "Digital literacy through flexible learning: Information searching and use of information sources in writing thesis", is a joint project of the libraries of the following higher education institutions in Bergen: University Library of Bergen Bergen University College Library Norwegian School of Economics and Business Administration Library In colaboration with: Aalborg University Library - SWIM Project The project aims to develop learning objects to promote digital literacy for application in web supported courses for higher education institutions. The course is specially designed for distance learning students at postgraduate level. A pilote scheme will be developed in colaboration with the teaching communities within the faculties of health and social sciences at the University of Bergen (UiB) and Bergen University College (HIB).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Therese Skagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder

Sissel Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges Handelshøyskole
Aktiv cristin-person

Irene Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Susanne Ruth Mikki

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Solveig Kavli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Søk & Skriv for kursholdere : bibliotekundervisning i høyere utdanning.

Hafstad, Sissel; Hunskår, Irene; Kavli, Solveig; Mikki, Susanne; Skagen, Therese; Torras i Calvo, Maria Carme. 2007, UIB, HVL, NHHKompendium

Digital literacy through flexible learning : Information searching and use of information sources in writing thesis Søk & Skriv.

Hunskår, Irene. 2007, 13th Nord I & D 2007. The Nordic Conference on Information and Documentation. HVLPoster
1 - 2 av 2