Cristin-prosjekt-ID: 403574
Sist endret: 18. juni 2021, 10:29

Cristin-prosjekt-ID: 403574
Sist endret: 18. juni 2021, 10:29
Prosjekt

Dramaturgi i distribuert læring

prosjektleder

Morten Fahlvik
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk • Humaniora

Emneord

Nettpublisering • E-læring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dramaturgi i distribuert læring

Sammendrag

Utvikle, utprøve og evaluere eLogg, en prototyp av et blogg/wikibasert læringsverkøy. eLogg finnes en versjon for ungdomstrinnet, en for mellomtrinnet og en for småskoletrinnet. Feltstudier gjennomført i samarbeid med Hordaland fylkeskommune (videregående skole) og Bergen kommune (grunnskole). Prosjektet er finansisert av ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning) innenfor Program for digital kompetanse.

Vitenskapelig sammendrag

Utvikle, utprøve og evaluere eLogg, en prototyp av et blogg/wikibasert læringsverkøy. eLogg finnes en versjon for ungdomstrinnet, en for mellomtrinnet og en for småskoletrinnet. Feltstudier gjennomført i samarbeid med Hordaland fylkeskommune (videregående skole) og Bergen kommune (grunnskole). Prosjektet er finansisert av ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning) innenfor Program for digital kompetanse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Morten Fahlvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Ture Helge Wilhelm Schwebs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Rune Baggetun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Jon Øivind Hoem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4