Cristin-prosjekt-ID: 403577
Sist endret: 10. desember 2007 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403577
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Prosjekt

Rehabilitering av uføretrygdede med ryggplager

prosjektleder

Liv Heide Magnussen
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Emneord

Funksjonshemming • Motivasjon • Barrierer

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 31. august 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rehabilitering av uføretrygdede med ryggplager

Tittel

Rehabilitation of disability pensioners with back pain

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Liv Inger Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hege Randi Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jan Sture Skouen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Uføre tilbake i jobb.

Magnussen, Liv Heide; Strand, Liv Inger; Skouen, Jan Sture; Eriksen, Hege Randi. 2006, Faglig samling Unifob Helse, 2006. NORCE, HAUKELAND, UIB, HVLVitenskapelig foredrag

An effort in bringing disability pensioners to return to work- a randomised controlled trial.

Magnussen, Liv Heide; Skouen, Jan Sture; Eriksen, Hege Randi; Strand, Liv Inger. 2007, Amsterdam International Forum VIII, Primary Care Research on Low Back Pain. NORCE, HAUKELAND, UIB, HVLPoster

An effort in bringing disability pensioners to return to work- a randomised controlled trial.

Magnussen, Liv Heide; Strand, Liv Inger; Skouen, Jan Sture; Eriksen, Hege Randi. 2006, Norsk forening for ryggforskning, Årsmøte 2006. NORCE, HAUKELAND, UIB, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3