Cristin-prosjekt-ID: 403579
Sist endret: 22. januar 2009, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403579
Sist endret: 22. januar 2009, 00:00
Prosjekt

Deltakelse i samfunnet - for alle!Hvordan beskriver personer med funksjonsnedsettelse begrepet deltakelse i samfunnet?

prosjektleder

Kari Margrete Hjelle
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

Samfunn • Deltakelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2006 Slutt: 6. juni 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Deltakelse i samfunnet - for alle!Hvordan beskriver personer med funksjonsnedsettelse begrepet deltakelse i samfunnet?

Sammendrag

Bakgrunn Det norske samfunnet har som mål at mennesker med funksjonsnedsettelse skal ha faktisk likestilling i samfunnet i betydningen av å sikre at alle mennesker har reelle muligheter til deltakelse (NOU 2001:22). Mennesker med funksjonsnedsettelse opplever fortsatt at de er langt nede på rangstigen, og er marginale også blant de marginaliserte gruppene (Vegheim 2005). Deltakelse er et begrep som brukes i flere og flere sammenhenger der en snakker om likestilling, likeverd og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse (NOU 2001:22, NOU 2005:8). En del av mandatet i NOU 2001:22 var å beskrive og vurdere strategier og virkemidler som kan fremme full deltakelse i samfunnet for funksjonshemmede. Det blir presisert at begrepene deltakelse og likestilling ikke bør brukes ukritisk uten at det fastlegges hva som menes (NOU 2001:22). Hvem som skal fastlegge innholdet sies det ikke noe om. Den beste beskrivelsen av begrepet deltakelse i relasjon til personer med funksjonsnedsettelse, er det de funksjonshemmede selv som kan gi (Hemmingsson og Jonsson 2005). Det vil kunne ha betydning for samfunnets målsetning om reell deltakelse i samfunnet for alle.Målsetning Målsetning er å være med å diskutere og utvikle innholdet i begrepet deltakelse, slik personer med funksjonsnedsettelse opplever det. Deltakelse kan ha ulike betydning i offentlige utredninger, i Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF) og noe i hverdagsspråket.Metode Fokusgruppeintervju med 6 ? 8 personer med bevegelseshemming, som møtes 2 ganger. Alder 20-60 år, både menn og kvinner inkluderes. Resultat diskuteres i lys av ICF sin begrepsmodell.Søkeord: deltakelse- samfunn-ICF-fokusgruppeintervju

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn Det norske samfunnet har som mål at mennesker med funksjonsnedsettelse skal ha faktisk likestilling i samfunnet i betydningen av å sikre at alle mennesker har reelle muligheter til deltakelse (NOU 2001:22). Mennesker med funksjonsnedsettelse opplever fortsatt at de er langt nede på rangstigen, og er marginale også blant de marginaliserte gruppene (Vegheim 2005). Deltakelse er et begrep som brukes i flere og flere sammenhenger der en snakker om likestilling, likeverd og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse (NOU 2001:22, NOU 2005:8). En del av mandatet i NOU 2001:22 var å beskrive og vurdere strategier og virkemidler som kan fremme full deltakelse i samfunnet for funksjonshemmede. Det blir presisert at begrepene deltakelse og likestilling ikke bør brukes ukritisk uten at det fastlegges hva som menes (NOU 2001:22). Hvem som skal fastlegge innholdet sies det ikke noe om. Den beste beskrivelsen av begrepet deltakelse i relasjon til personer med funksjonsnedsettelse, er det de funksjonshemmede selv som kan gi (Hemmingsson og Jonsson 2005). Det vil kunne ha betydning for samfunnets målsetning om reell deltakelse i samfunnet for alle.Målsetning Målsetning er å være med å diskutere og utvikle innholdet i begrepet deltakelse, slik personer med funksjonsnedsettelse opplever det. Deltakelse kan ha ulike betydning i offentlige utredninger, i Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF) og noe i hverdagsspråket.Metode Fokusgruppeintervju med 6 ? 8 personer med bevegelseshemming, som møtes 2 ganger. Alder 20-60 år, både menn og kvinner inkluderes. Resultat diskuteres i lys av ICF sin begrepsmodell.Søkeord: deltakelse- samfunn-ICF-fokusgruppeintervju

Tittel

Participation in society - for everybody!How do people with disability describe participation in society?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Margrete Hjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Bjørg Rene

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Deltakelse i samfunnet - for alle! Hvordan beskriver personer med funksjonsnedsettelse begrepet deltakelse i samfunnet?

Hjelle, Kari Margrete; Rene, Bjørg. 2007, Nettverkskonferanse for rehabilitering. HAUKELAND, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2