Cristin-prosjekt-ID: 403594
Sist endret: 9. mars 2015, 17:45

Cristin-prosjekt-ID: 403594
Sist endret: 9. mars 2015, 17:45
Prosjekt

Ibsenprosjektet "Stykkevis og delt"

prosjektleder

Kari Mjaaland Heggstad
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

Brand • Tverrfaglig

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2005 Slutt: 30. april 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ibsenprosjektet "Stykkevis og delt"

Sammendrag

Ibsenprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 60sp Kunst og håndverk (scenografi, kostyme, plakat/program), Musikk 3. år (komposisjon, musikalsk utforming - elektronisk og evt. levende musikk) og 60sp Drama (tekstbearbeiding, dramaturgi og scenisk fremstilling). Prosjektet har en tverrfaglig karakter, der de 66 fordypningsstudentene er hovedansvarlig for hver sin del av prosjektet. I tillegg til de tre faglærerne deltar også gjesteforelesere fra disiplinene; musikkdramaturgi, regi, scenografi, rekvisittfag, skuespillerkunst, lys og sminke. På tvers av fagene dannes fire kompanier som arbeider med hvert sitt Ibsenstykke; Brand, Hedda Gabler, Fruen fra havet og Når vi døde vågner. De ca. 20 minutter lange enkeltproduksjonene settes sammen til en ca. 2 timer lang forestilling. Forestillingen, som er HiBs markering av Ibsenåret, blir vist seks ganger i høgskolens aula i mai 2006. I etterkant er deler av forestillingen presentert tre ganger; nasjonal konferanser , åpning av senter for kunst, kultur og kommunikasjon ved AL, HiB samt HiBs åpning av studieåret i Grieghallen.

Vitenskapelig sammendrag

Ibsenprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 60sp Kunst og håndverk (scenografi, kostyme, plakat/program), Musikk 3. år (komposisjon, musikalsk utforming - elektronisk og evt. levende musikk) og 60sp Drama (tekstbearbeiding, dramaturgi og scenisk fremstilling). Prosjektet har en tverrfaglig karakter, der de 66 fordypningsstudentene er hovedansvarlig for hver sin del av prosjektet. I tillegg til de tre faglærerne deltar også gjesteforelesere fra disiplinene; musikkdramaturgi, regi, scenografi, rekvisittfag, skuespillerkunst, lys og sminke. På tvers av fagene dannes fire kompanier som arbeider med hvert sitt Ibsenstykke; Brand, Hedda Gabler, Fruen fra havet og Når vi døde vågner. De ca. 20 minutter lange enkeltproduksjonene settes sammen til en ca. 2 timer lang forestilling. Forestillingen, som er HiBs markering av Ibsenåret, blir vist seks ganger i høgskolens aula i mai 2006. I etterkant er deler av forestillingen presentert tre ganger; nasjonal konferanser , åpning av senter for kunst, kultur og kommunikasjon ved AL, HiB samt HiBs åpning av studieåret i Grieghallen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Mjaaland Heggstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Jostein Stalheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Bjørg Tronshart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3