Cristin-prosjekt-ID: 403641
Sist endret: 11. desember 2014, 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 403641
Sist endret: 11. desember 2014, 14:08
Prosjekt

Opplysning - motopplysning. Norsk selskap for 1700-talsstudier 5. nasjonale konferanse.

prosjektleder

Jørgen Sejersted
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Kulturvitenskap • Litteraturvitenskapelige fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 15. september 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Opplysning - motopplysning. Norsk selskap for 1700-talsstudier 5. nasjonale konferanse.

Sammendrag

I arrangementskomitén for Norsk selskap for 1700-talsstudier sin 5. nasjonale konferanse: Opplysning - motopplysning. Universitetet i Bergen, Bergen Vitensenter, 13.-15. september 2007 Konferanse med key notes av professor Jonathan I. Israel, Institute for Advanced Study, Princeton, professor Thomas Bredsdorff, Københavns universitet, 26 paper frå eit breitt fagspekter i humaniora og samfunnsvitenskap

Vitenskapelig sammendrag

I arrangementskomitén for Norsk selskap for 1700-talsstudier sin 5. nasjonale konferanse: Opplysning - motopplysning. Universitetet i Bergen, Bergen Vitensenter, 13.-15. september 2007 Konferanse med key notes av professor Jonathan I. Israel, Institute for Advanced Study, Princeton, professor Thomas Bredsdorff, Københavns universitet, 26 paper frå eit breitt fagspekter i humaniora og samfunnsvitenskap

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jørgen Sejersted

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Knut Ove Eliassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Aslaug Nyrnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3