Cristin-prosjekt-ID: 403647
Sist endret: 23. august 2013, 15:18

Cristin-prosjekt-ID: 403647
Sist endret: 23. august 2013, 15:18
Prosjekt

Hvordan beskriver ergoterapistudenter sine erfaringer med undervisningsopplegget "Å lede aktivitetsgrupper"?

prosjektleder

Kari Margrete Hjelle
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Kunnskap • Refleksjon • Aktivitet • Læring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. juni 2006 Slutt: 10. juni 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan beskriver ergoterapistudenter sine erfaringer med undervisningsopplegget "Å lede aktivitetsgrupper"?

Sammendrag

Hensikten og målet med denne studien er å utforske hvordan studenter opplever og erfarer sin læringsprosess med undervisningsopplegget ?Å lede og delta i aktivitetsgruppe?. Hvordan beskriver og diskuterer de sin læringsprosess ved å skrive en teorietisk oppgave om å lede en aktivitetsgruppe, for deretter å gjennomføre det i en praktisk situasjon på skolen? Studiens hensikt er også å bidra til diskusjon og utvikling av undervisningsopplegget i lys av kunnskapsbasert praksis. Metode: Fokusgruppeintervju med studenter fra to årskull, med en fenomenologisk tilnærming. Analysen pågår

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten og målet med denne studien er å utforske hvordan studenter opplever og erfarer sin læringsprosess med undervisningsopplegget ?Å lede og delta i aktivitetsgruppe?. Hvordan beskriver og diskuterer de sin læringsprosess ved å skrive en teorietisk oppgave om å lede en aktivitetsgruppe, for deretter å gjennomføre det i en praktisk situasjon på skolen? Studiens hensikt er også å bidra til diskusjon og utvikling av undervisningsopplegget i lys av kunnskapsbasert praksis. Metode: Fokusgruppeintervju med studenter fra to årskull, med en fenomenologisk tilnærming. Analysen pågår

Tittel

How do occupational therapy students describe experiences with the "Leading activity group program"?

Sammendrag

Purpose: The purpose and aim of this study is to explore how students experience the learning process of the "Leading activity group program". How do they describe and discuss the learning process by writing a theoretical essay of leading activity group, and then learning by doing and reflection of what has been done? The purpose of the study is also to discuss and develop the ?Leading activity group program? by using evidence based practice.Methods: Focus groups including six to eight students from the year 2005 and 2006. The interview guides and analysing process are following a phenomenological approach. The analysing process is in progress.

Vitenskapelig sammendrag

Purpose: The purpose and aim of this study is to explore how students experience the learning process of the "Leading activity group program". How do they describe and discuss the learning process by writing a theoretical essay of leading activity group, and then learning by doing and reflection of what has been done? The purpose of the study is also to discuss and develop the ?Leading activity group program? by using evidence based practice.Methods: Focus groups including six to eight students from the year 2005 and 2006. The interview guides and analysing process are following a phenomenological approach. The analysing process is in progress.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Margrete Hjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Diana Munkner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2