Cristin-prosjekt-ID: 403657
Sist endret: 11. desember 2014, 14:05

Cristin-prosjekt-ID: 403657
Sist endret: 11. desember 2014, 14:05
Prosjekt

Fremtidens læringsomgivelser: Memoz

prosjektleder

Jon Øivind Hoem
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Nettpublisering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2007 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fremtidens læringsomgivelser: Memoz

Sammendrag

Memoz er et romlig basert og kollaborativt publiseringsystem som tillater lærere og elever bruk og gjenbruk av informasjon de finner på nettet.

Vitenskapelig sammendrag

Memoz er et romlig basert og kollaborativt publiseringsystem som tillater lærere og elever bruk og gjenbruk av informasjon de finner på nettet.

Tittel

Memoz

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jon Øivind Hoem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Ture Helge Wilhelm Schwebs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Svein Østerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Pedagogisk forskningsinstitutt,Oppdragsg ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3