Cristin-prosjekt-ID: 403659
Sist endret: 12. mars 2018, 11:24

Cristin-prosjekt-ID: 403659
Sist endret: 12. mars 2018, 11:24
Prosjekt

"Å bruke kroppen - et miljøvennlig alternativ for deg og miljøet"

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Fysisk aktivitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2008 Slutt: 1. november 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Å bruke kroppen - et miljøvennlig alternativ for deg og miljøet"

Sammendrag

Målsettingen med prosjektet er å kartlegge elevenes aktivitetsnivå, og motivere til daglig fysisk aktivitet. Dette innebærer både et helsemessig og miljø-og naturvern perspektiv.Barn og unge bør være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag (Departementene 2004 ). Bare 1/3 av barn og unge i OECD landene oppfyller disse retningslinjene. I Norge er 11 åringene i gjennomsnitt tilstrekkelig aktive i bare 3.5 dager av uken (Unicef 2007 ).Inaktivitet vil sannsynligvis utgjøre et betydelig samfunnsmessig helseproblem i framtiden. Det er derfor av betydning å motivere til daglig fysisk aktivitet i ung alder (WHO 2006 ).Bruk av skritteller kan være en god motivasjonsfaktor for å øke aktivitetsnivået, spesielt hos inaktive og personer med et lavt aktivitetsnivå (Bravata et al. 2007 ). I tillegg skal elevene gjennom et miljø-og naturvernfokus på prosjektet, forhåpentligvis bli mer bevisst sin egen rolle i den store sammenhengen. Det vil for eksempel innebære å sykle eller gå istedenfor å bli kjørt til skolen, trening osv.Elevene skal gå med skritteller hver dag i en uke, mandag til fredag. Elevene leser av og registrerer antall skritt hver dag. I tillegg skal elevene skrive inn i eget skjema hvilke aktiviteter de har gjort og ca varighet i minutter for hver aktivitet (logg). Gjennom samtaler i forkant og underveis skal elevene reflektere over og komme med forslag til hvordan de kan bli mer miljøvennlige gjennom å være mer fysisk aktive.Førsteårsstudenter fra Bachelor i folkehelse vil involveres i prosjektet som en del av studiet i modul 2: Fysisk aktivitet, helse og sansemotorikk.Samarbeidsskole: Smørås skole, Nesttun. Elever på 6 trinn (45 elever)Formidling under forskningsdagene, skoledagen fredag 19.09.08Elevene legger fram resultatstatistikk og annet fra prosjektet.Formidlingsmåten: elever, lærere, forskere og involverte studenter fra Bachelor i folkehelse blir enige om valg av formidlingsmåte.Det skal vektlegges nye formidlingsmåter, f.eks dikt, foto, sang, musikk, kunst etcGjenbruk av skoleprosjektet for elevene:Elevene får beholde skrittellerne ved prosjektslutt. Målet er at prosjektet skal kunne bidra til å sette fokus på en miljøvennlig og fysisk aktiv hverdag. I tillegg er det muligheter for lærere å bruke resultater fra prosjektet til videre arbeid i ulike skolefag.

Vitenskapelig sammendrag

Målsettingen med prosjektet er å kartlegge elevenes aktivitetsnivå, og motivere til daglig fysisk aktivitet. Dette innebærer både et helsemessig og miljø-og naturvern perspektiv.Barn og unge bør være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag (Departementene 2004 ). Bare 1/3 av barn og unge i OECD landene oppfyller disse retningslinjene. I Norge er 11 åringene i gjennomsnitt tilstrekkelig aktive i bare 3.5 dager av uken (Unicef 2007 ).Inaktivitet vil sannsynligvis utgjøre et betydelig samfunnsmessig helseproblem i framtiden. Det er derfor av betydning å motivere til daglig fysisk aktivitet i ung alder (WHO 2006 ).Bruk av skritteller kan være en god motivasjonsfaktor for å øke aktivitetsnivået, spesielt hos inaktive og personer med et lavt aktivitetsnivå (Bravata et al. 2007 ). I tillegg skal elevene gjennom et miljø-og naturvernfokus på prosjektet, forhåpentligvis bli mer bevisst sin egen rolle i den store sammenhengen. Det vil for eksempel innebære å sykle eller gå istedenfor å bli kjørt til skolen, trening osv.Elevene skal gå med skritteller hver dag i en uke, mandag til fredag. Elevene leser av og registrerer antall skritt hver dag. I tillegg skal elevene skrive inn i eget skjema hvilke aktiviteter de har gjort og ca varighet i minutter for hver aktivitet (logg). Gjennom samtaler i forkant og underveis skal elevene reflektere over og komme med forslag til hvordan de kan bli mer miljøvennlige gjennom å være mer fysisk aktive.Førsteårsstudenter fra Bachelor i folkehelse vil involveres i prosjektet som en del av studiet i modul 2: Fysisk aktivitet, helse og sansemotorikk.Samarbeidsskole: Smørås skole, Nesttun. Elever på 6 trinn (45 elever)Formidling under forskningsdagene, skoledagen fredag 19.09.08Elevene legger fram resultatstatistikk og annet fra prosjektet.Formidlingsmåten: elever, lærere, forskere og involverte studenter fra Bachelor i folkehelse blir enige om valg av formidlingsmåte.Det skal vektlegges nye formidlingsmåter, f.eks dikt, foto, sang, musikk, kunst etcGjenbruk av skoleprosjektet for elevene:Elevene får beholde skrittellerne ved prosjektslutt. Målet er at prosjektet skal kunne bidra til å sette fokus på en miljøvennlig og fysisk aktiv hverdag. I tillegg er det muligheter for lærere å bruke resultater fra prosjektet til videre arbeid i ulike skolefag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Torunn Herfindal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Uteskole research in Norway. Results and discussion.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2018, Existing evidence about the effects of Udeskole . HVLVitenskapelig foredrag

"Å bruke kroppen - et miljøvennlig alternativ".

Herfindal, Torunn. 2009, Nettverk for fysisk aktivitet. HVLVitenskapelig foredrag

Å bruke kroppen -et miljøvennlig alternativ.

Herfindal, Torunn. 2008, HVLIntervju

Få kidsa opp av sofaen! av Siw Ellen jacobsen.

Herfindal, Torunn. 2008, HVLIntervju
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »