Cristin-prosjekt-ID: 403668
Sist endret: 10. februar 2010 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 403668
Sist endret: 10. februar 2010 00:00
Prosjekt

Termografi av huden rett etter behandling med lav-energi laser (LLLT)

prosjektleder

Jón Joensen
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi

Emneord

Hud • Lav • Energi • Effekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. april 2008 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Termografi av huden rett etter behandling med lav-energi laser (LLLT)

Sammendrag

En tverrsnittsstudie. Undersøkelse av den termiske effekt på huden ved behandling med lav-energi laser, klasse 3B. Laser med bølgelengde 830 nm og MOP 200 mW samt 904 nm laser med MOP 60 mW. Ved 4 ulike behandlingsdoser, samt 2 placebo. Behandling på pekefingeren på venstre hånd. Temperaturen i behandling spotten sammenholdes temperaturen resten av fingeren.

Vitenskapelig sammendrag

En tverrsnittsstudie. Undersøkelse av den termiske effekt på huden ved behandling med lav-energi laser, klasse 3B. Laser med bølgelengde 830 nm og MOP 200 mW samt 904 nm laser med MOP 60 mW. Ved 4 ulike behandlingsdoser, samt 2 placebo. Behandling på pekefingeren på venstre hånd. Temperaturen i behandling spotten sammenholdes temperaturen resten av fingeren.

Tittel

Thermal effects from Low Level Laser Therapy (LLLT) on the Human Skin

Sammendrag

A cross-sectional study. Investigation on the thermal effects in human skin after different doses of LLLT in healthy persons. Use of laser with wavelength 830 nm and MOP 200 mW, and 904 nm laser with 60 mW MOP. Treatment on the index finger. The temperature in the laserspot and in the rest of the finger i measured.

Vitenskapelig sammendrag

A cross-sectional study. Investigation on the thermal effects in human skin after different doses of LLLT in healthy persons. Use of laser with wavelength 830 nm and MOP 200 mW, and 904 nm laser with 60 mW MOP. Treatment on the index finger. The temperature in the laserspot and in the rest of the finger i measured.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jón Joensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Jan Hendrik Demmink

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Jan Magnus Bjordal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3