Cristin-prosjekt-ID: 403671
Sist endret: 12. januar 2015, 11:03

Cristin-prosjekt-ID: 403671
Sist endret: 12. januar 2015, 11:03
Prosjekt

Utvikling av samarbeidsformer mellom universitets- og høskolesektoren og skole- og barnehageeier

prosjektleder

Sidsel Hadler-Olsen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Mat • Praksisopplæring • Veiledning • Samarbeid • Helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 1. september 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av samarbeidsformer mellom universitets- og høskolesektoren og skole- og barnehageeier

Sammendrag

Utvikling av varige samarbeidsformer mellom barnehageeiere i Askøy, Bergen, Fjell kommuner, Private barnehager (Stiftelsen Statoils barnehager og SIB barnehagene) og Høgskolen i Bergen

Vitenskapelig sammendrag

Utvikling av varige samarbeidsformer mellom barnehageeiere i Askøy, Bergen, Fjell kommuner, Private barnehager (Stiftelsen Statoils barnehager og SIB barnehagene) og Høgskolen i Bergen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sidsel Hadler-Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Inaktiv cristin-person

Nina Carson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Margun Boge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Nora Johanne E Lindén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Elisabeth Brun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »