Cristin-prosjekt-ID: 403686
Sist endret: 8. januar 2015 15:29

Cristin-prosjekt-ID: 403686
Sist endret: 8. januar 2015 15:29
Prosjekt

Kommunikasjonskurs for videreutdanning i psykisk helsearbeid

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Humaniora

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2008 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunikasjonskurs for videreutdanning i psykisk helsearbeid

Sammendrag

Det ble urarbeidet et 5- timers kommunikasjonskurs for studentene som tar videreutdanninge i psykisk helse. Kurset satte fokus på veileders bruk av kropp og stemme, samt dens evne til å improvisere, være en aktive lytter og kunne skifte status ( teatral status). Studentene utarbeidet forumspill ut fra selvopplevde situasjoner.

Vitenskapelig sammendrag

Det ble urarbeidet et 5- timers kommunikasjonskurs for studentene som tar videreutdanninge i psykisk helse. Kurset satte fokus på veileders bruk av kropp og stemme, samt dens evne til å improvisere, være en aktive lytter og kunne skifte status ( teatral status). Studentene utarbeidet forumspill ut fra selvopplevde situasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1