Cristin-prosjekt-ID: 403688
Sist endret: 16. august 2013 10:50

Cristin-prosjekt-ID: 403688
Sist endret: 16. august 2013 10:50
Prosjekt

Fortellerkurs for museumsformidlere

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2008 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fortellerkurs for museumsformidlere

Sammendrag

Kurset var et bestillingsverk fra Vestlandske kunstindustrimuseum hvor undertegnede og masterstudent Odette Tetlie utarbeidet og gjennomførte et fortellekurs for museumsformidlere. Vi satte fokus på bruken av kropp, stemme og improvisasjon samt bruken av dramapedagogiske metoder i museumformidling

Vitenskapelig sammendrag

Kurset var et bestillingsverk fra Vestlandske kunstindustrimuseum hvor undertegnede og masterstudent Odette Tetlie utarbeidet og gjennomførte et fortellekurs for museumsformidlere. Vi satte fokus på bruken av kropp, stemme og improvisasjon samt bruken av dramapedagogiske metoder i museumformidling

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1