Cristin-prosjekt-ID: 403694
Sist endret: 31. januar 2009 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403694
Sist endret: 31. januar 2009 00:00
Prosjekt

Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere. Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus

prosjektleder

Hildegunn Lygren
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Private ideelle i Helse Vest

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. oktober 2009 Slutt: 20. oktober 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere. Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hildegunn Lygren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Nina Rydland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Bård Bogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Private ideelle i Helse Vest

Torunn Urnes Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Bente Frisk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5