Cristin-prosjekt-ID: 403698
Sist endret: 8. januar 2015, 15:26

Cristin-prosjekt-ID: 403698
Sist endret: 8. januar 2015, 15:26
Prosjekt

God nok i norsk? Læringsprosesser hos minoritetselever på grunnskolens 5. - 7. trinn

prosjektleder

Kjartan Sørland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emneord

Skriveutvikling • Leseforståelse • Norsk som andrespråk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2007 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

God nok i norsk? Læringsprosesser hos minoritetselever på grunnskolens 5. - 7. trinn

Sammendrag

Prosjektet tar sikte på å følge og beskrive språkutviklingen i norsk til et utvalg minoritetselever på grunnskolens mellomtrinn. Bedre beskrivelser av språklæringsforløpene kan gi bedre grunnlag for bedømming av elevenes framgang. Prosjektet har også som mål å trene deltakende grunnskolelærere i språkvurdering og vinne erfaringer med ulike former for kartlegging av sentrale sider ved elevenes språklige kompetanse. Prosjektet bruker i stor grad skrifttekster fra elevene ved kartleggingen av ferdighetene, både fortellinger, saktekster og fagtekster. Prosjektet samler inn materiale fra elever med ulik oppholdstid og ankomstalder til Norge, men prøver også å følge en mindre gruppe elever de tre første skoleårene i norsk skole.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar sikte på å følge og beskrive språkutviklingen i norsk til et utvalg minoritetselever på grunnskolens mellomtrinn. Bedre beskrivelser av språklæringsforløpene kan gi bedre grunnlag for bedømming av elevenes framgang. Prosjektet har også som mål å trene deltakende grunnskolelærere i språkvurdering og vinne erfaringer med ulike former for kartlegging av sentrale sider ved elevenes språklige kompetanse. Prosjektet bruker i stor grad skrifttekster fra elevene ved kartleggingen av ferdighetene, både fortellinger, saktekster og fagtekster. Prosjektet samler inn materiale fra elever med ulik oppholdstid og ankomstalder til Norge, men prøver også å følge en mindre gruppe elever de tre første skoleårene i norsk skole.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjartan Sørland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Vigdis Rosvold Alver

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Harald Berggreen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

God nok i norsk? Rapport frå eit skriveutviklingsprosjekt.

Sørland, Kjartan. 2010, Den 4.konferanse om norsk som andrespråk. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1