Cristin-prosjekt-ID: 403701
Sist endret: 7. desember 2010, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403701
Sist endret: 7. desember 2010, 00:00
Prosjekt

Veiledningspraksis i lærende barnehager - hvordan skape kultur for veiledning

prosjektleder

Nora Johanne E Lindén
ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Aksjonsforskning • Barnehager • Veiledning • Kvalitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 1. september 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Veiledningspraksis i lærende barnehager - hvordan skape kultur for veiledning

Sammendrag

Prosjektet skal bidra til å utvikle barnehagen som lærende organisasjon med fokus på veiledningspraksis som medierende ressurs. Dette er i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s.9 : Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Prosjektet er et aksjonsforskningsprosjekt der vi sammen med pedagogiske ledere i utvalgte barnehager utvikler veiledningspraksisen i barnehagen. Prosjektet skal også bidra til kvalitetsutvikling i veiledningsopplæringen.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal bidra til å utvikle barnehagen som lærende organisasjon med fokus på veiledningspraksis som medierende ressurs. Dette er i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s.9 : Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Prosjektet er et aksjonsforskningsprosjekt der vi sammen med pedagogiske ledere i utvalgte barnehager utvikler veiledningspraksisen i barnehagen. Prosjektet skal også bidra til kvalitetsutvikling i veiledningsopplæringen.

Tittel

Counseling in kindergarten - how to develop culture for counselling

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nora Johanne E Lindén

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Magli Sofie Økland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Inaktiv cristin-person

Nina Carson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3