Cristin-prosjekt-ID: 403707
Sist endret: 28. januar 2011, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403707
Sist endret: 28. januar 2011, 00:00
Prosjekt

Nynorsk i praksis: Lærarstudentar møter nynorskelevar, fase I

prosjektleder

Berit Westergaard Bjørlo
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk • Fagdidaktikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2008 Slutt: 31. juli 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nynorsk i praksis: Lærarstudentar møter nynorskelevar, fase I

Sammendrag

Prosjektet undersøkjer i kva grad allsidig nynorskbruk i praksisopplæringa - i samspel med ulike stimuleringstiltak - kan bidra til å styrkje nynorskkompetansen til lærarstudentar. Deltakarar var 29 allmennlærarstudentar ved Høgskolen i Bergen som studieåret 2008/2009 fekk praksisopplæring i elevgrupper med nynorsk som hovudmål. Kva slags utfordringar tilfører den norske tospråkssituasjonen ikkje berre morsmålsfaget, men også lærarprofesjonen i vid forstand? I tråd med Kunnskapsløftet (LK06) skal alle lærarar kunne vere lese- og skrivelærarar i alle fag på alle trinn, både på bokmål og nynorsk. I lærarutdanninga skal altså studentane, også dei som har hatt nynorsk som sidemål i grunnskolen og den vidaregåande skolen, i løpet av studietida bli kvalifiserte til å bruke nynorsk som hovudspråk i alle fag dei skal undervise i. Vi ser derfor lærarstudentane sin nynorskkompetanse både i eit profesjonsperspektiv og eit danningsperspektiv.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøkjer i kva grad allsidig nynorskbruk i praksisopplæringa - i samspel med ulike stimuleringstiltak - kan bidra til å styrkje nynorskkompetansen til lærarstudentar. Deltakarar var 29 allmennlærarstudentar ved Høgskolen i Bergen som studieåret 2008/2009 fekk praksisopplæring i elevgrupper med nynorsk som hovudmål. Kva slags utfordringar tilfører den norske tospråkssituasjonen ikkje berre morsmålsfaget, men også lærarprofesjonen i vid forstand? I tråd med Kunnskapsløftet (LK06) skal alle lærarar kunne vere lese- og skrivelærarar i alle fag på alle trinn, både på bokmål og nynorsk. I lærarutdanninga skal altså studentane, også dei som har hatt nynorsk som sidemål i grunnskolen og den vidaregåande skolen, i løpet av studietida bli kvalifiserte til å bruke nynorsk som hovudspråk i alle fag dei skal undervise i. Vi ser derfor lærarstudentane sin nynorskkompetanse både i eit profesjonsperspektiv og eit danningsperspektiv.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Westergaard Bjørlo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Morten Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2