Cristin-prosjekt-ID: 403709
Sist endret: 4. februar 2016, 13:53

Cristin-prosjekt-ID: 403709
Sist endret: 4. februar 2016, 13:53
Prosjekt

Kunstfagdidaktikk - didaktikk på kunstfagas premissar. Forskingsprogram. 2009-2015.

prosjektleder

Aslaug Nyrnes
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk • Musikkpedagogikk • Film- og teatervitenskap • Litteraturvitenskapelige fag • Fagdidaktikk • Engelsk litteratur • Kunsthistorie

Emneord

Estetikk • Kunstfagdidaktikk • Retorikk • Danning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunstfagdidaktikk - didaktikk på kunstfagas premissar. Forskingsprogram. 2009-2015.

Sammendrag

Forskingsprogrammet Kunstfagdidaktikk ? didaktikk på kunstfagas premissar organiserer delprosjekt i og mellom kunstfaga litteratur (norsk og engelsk), mediefag, dans, drama, musikk og kunst- og handverk, og fagområde elles ved Avdeling for lærarutdanning, HiB, og eksterne forskarar. Programmet har som samlande grunntanke at didaktisering i kunstfag er ei udeleleg side ved fagas form- og formidlingsregister, ikkje eit spørsmål om å formidle eit på førehand ferdig og avgrensa innhald. Forskingsoppgåver i kunstfagdidaktikk må difor bygge på, og ta på alvor desse faga sine formregister, og fagtradisjonar som ligg i ferdigheiter, kunnskapar og teoriar om høvesvis verbalspråk, bildespråk, kroppsspråk, arbeid med lyd, digitale former, og kombinasjonar av slike former. Programmet forstår didaktikk i vid, kulturell tydig. Det betyr at programmet organiserer prosjekt som spenner frå det utøvande og performative via det historiske, systematiske og analytiske, til prosjekt som utforskar estetisk danning. Prosjekta er relevante for arbeid i barnehage-, skole- og kulturskole, og mange hentar materialet sitt direkte frå slike praksisar. Målet er gjennom programmet å utvikle kunstfagdidaktikk til eit sjølvstendig, tydeleg og anerkjent forskingsfelt i eit framtidig profesjonsuniversitet, og derigjennom fremme estetisk danning i grunnopplæring og høgare utdanning.

Vitenskapelig sammendrag

Forskingsprogrammet Kunstfagdidaktikk ? didaktikk på kunstfagas premissar organiserer delprosjekt i og mellom kunstfaga litteratur (norsk og engelsk), mediefag, dans, drama, musikk og kunst- og handverk, og fagområde elles ved Avdeling for lærarutdanning, HiB, og eksterne forskarar. Programmet har som samlande grunntanke at didaktisering i kunstfag er ei udeleleg side ved fagas form- og formidlingsregister, ikkje eit spørsmål om å formidle eit på førehand ferdig og avgrensa innhald. Forskingsoppgåver i kunstfagdidaktikk må difor bygge på, og ta på alvor desse faga sine formregister, og fagtradisjonar som ligg i ferdigheiter, kunnskapar og teoriar om høvesvis verbalspråk, bildespråk, kroppsspråk, arbeid med lyd, digitale former, og kombinasjonar av slike former. Programmet forstår didaktikk i vid, kulturell tydig. Det betyr at programmet organiserer prosjekt som spenner frå det utøvande og performative via det historiske, systematiske og analytiske, til prosjekt som utforskar estetisk danning. Prosjekta er relevante for arbeid i barnehage-, skole- og kulturskole, og mange hentar materialet sitt direkte frå slike praksisar. Målet er gjennom programmet å utvikle kunstfagdidaktikk til eit sjølvstendig, tydeleg og anerkjent forskingsfelt i eit framtidig profesjonsuniversitet, og derigjennom fremme estetisk danning i grunnopplæring og høgare utdanning.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Aslaug Nyrnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Silje Valde Onsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Catharina Renate Christophersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Synneva Heradstveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Katrine Heggstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Drama bedrer læring i flere fag (resutalter fra forskingen DICE).

Heggstad, Kari Mjaaland. 2010, HVLProgramdeltagelse

Tjener! en kopp kaffe, takk! teaterforestilling for 1-5 år, Ny versjon av forestillingen fra 2006.

Heggstad, Katrine; Ødemotland, Siv. 2010, HVLMusikalsk framføring
1 - 5 av 76 | Neste | Siste »