Cristin-prosjekt-ID: 403723
Sist endret: 9. mars 2015, 12:08

Cristin-prosjekt-ID: 403723
Sist endret: 9. mars 2015, 12:08
Prosjekt

Terningen er kastet: HiBs medvirkning i det internasjonale forskningsprosjektet DICE.

prosjektleder

Kari Mjaaland Heggstad
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Emneord

Teaterpedagogikk • DICE • Dramapedagogikk • Kunstfagdidaktikk • Utdanningsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2008 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Terningen er kastet: HiBs medvirkning i det internasjonale forskningsprosjektet DICE.

Sammendrag

19. oktober 2010: Den nasjonale DICE-konferansen er avslutningen av det to-årige forskningsprosjektet DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education). Heldagskonferansen formidler resultatene fra den internasjonale forskningen. Gjesteforelesere fra DICE consortium: prosjektleder Adam Cziboly og Chris Cooper. Øvrige forelesere: Katrine Heggstad, Stig A. Eriksson og Kari Mjaaland Heggstad.

Populærvitenskapelig sammendrag

Gjennom en flerkulturell forskningsstudie i 12 land blir effekten av drama/teater i undervisning undersøkt ut fra fem av åtte Lisboa nøkkelkompetanser: Kommunikasjon i morsmål, å lære-å-lære, flerkultur-/sosial- og medborgerkompetanse, entreprenørskap, kulturelt uttrykk. Målgruppe: Elever fra 13-16 år. Studien viser med signifikante resultater at elever fra forskningsgruppen scorer høyere på de fem målte kompetanseområdene enn elever fra kontrollgruppen.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education) er en internasjonal, EU-finansiert, flerkulturell forskningsstudie som undersøkte effektene av drama og teater i undervisning på fem av åtte Lisboa nøkkelkompetanser for livslang læring: Communication in the mother tongue, Learning to learn, Interpersonal, intercultural and social competences, and civic competence, Entrepreneurship, Cultural expression. Forskningen er utført av tolv partnere: Ungarn (forskningsleder), Nederland, Norge, Palestina, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia.

Prosjektet er hovedsakelig en kvantitativ studie, men med innslag av kvantitativ metode. To hovedpublikasjoner er utgitt: 1) En forskningsrapport,The DICE has been cast. Research findings and recommendations on educational theatre and drama (2010). (Denne fins også i en forkortet versjon på norsk). 2) En lærerressurs: Making a World of Difference. A DICE resource for practitioners on educational theatre and drama (2010). Alle publikasjonene kan lastes ned fra Internett: www.dramanetwork.eu

Resultatene fra prosjektet ble første gang presentert i EUs hovedkvarter i Brussel, 2010.

Høgskolen i Bergen - ved dramaseksjonen på lærerutdanningen - er prosjektets norske deltaker. 19. oktober 2010 arrangerte HiB en nasjonal DICE-konferanse som avslutning av det to-årige forskningsprosjektet DICE. Heldagskonferansen formidlet resultatene fra den internasjonale forskningen. Gjesteforelesere fra DICE consortium: prosjektleder Adam Cziboly og Chris Cooper. Øvrige forelesere: Katrine Heggstad, Stig A. Eriksson og Kari Mjaaland Heggstad. Sistnevnte har vært prosjektleder for det norske forskerteamet.

Prosjektets norske deltakere har etter hovedprosjektets avslutning i 2010, formidlet resultater som foredrag og publikasjoner i en rekke nasjonale og internasjonale fora.

 

Metode

Forskningen har benyttet en longitudinell flerkulturell design, med forskningsgruppe og kontrollgruppe, og gjennomført med ca. 4500 respondenter fra "utdanningsfeltet" i 12 land. 1080 forskjellige variabler er målt per elev. Deltakerne møtte drama og teater i sin undervisning som: a) engangshendelse (f.eks. Teater-i-undervisningsprogram - TIU) og b) som kontinuerlige/jevnlige drama/teateraktiviteter over en periode på 4 måneder innenfor skolens undervisningsplan.

Hovedmetode: Spørreskjema (elev og lærerskjema); inndata og utdata. Observasjonsdata. 111 forskjellige opplegg innen drama og teater i undervisning er målt, hvorav 55 var engangshendelser og 56 var kontinuerlige. Resultatene er statistisk signifikante innen alle de fem målte kompetanseområdene.

Tittel

The DICE has been Cast - BUC's contribution to the international research project DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education)

Sammendrag

October 19th, 2010: The Norwegian National DICE conference presents the results from the international EU-supported research project DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education). The results are presented in a full day conference by the Norwegian research team: Katrine Heggstad, Stig A. Eriksson og Kari Mjaaland Heggstad - and guest lectures from the DICE consortium:project leader Adam Cziboly and Chris Cooper.

Vitenskapelig sammendrag

DICE is an international EU-supported cross-cultural research study investigating the effects of educational theatre and drama on five of the eight EU Key Competences in education. The research was conducted by twelve partners: Hungary (leader), Czech Republic, Netherlands, Norway, Palestine, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Sweden and United Kingdom.

The results of the project was first presented in the EU headquarters in Brussels, 2010.

The Norwegian partner in the project has been Bergen University College (BUC), the drama department, within the Faculty of Education. The research team is: Kari Mjaaland Heggstad (project leader), Katrine Heggstad and Stig A. Eriksson.

October 19th, 2010 we convened a full day National DICE conference presenting the results from the DICE research project, with guest lectures from the DICE consortium: Adam Cziboly (main project leader) and Chris Cooper.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Mjaaland Heggstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Chris Cooper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Storbritannia og Nord-Irland
Aktiv cristin-person

Adam Cziboly

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ungarn

Harald Eikaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Katrine Heggstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Lærerverksted: Flinkere elever med drama i skolen.

Eriksson, Stig A.. 2014, Lærerverksted - et pedagogisk forum for ansatte. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

‘Rolling the DICE’. Introduction to the international research project Drama Improves Lisbon Key Competences in Education.

Eriksson, Stig A.; Heggstad, Kari Mjaaland; Heggstad, Katrine; Cziboly, Ádám. 2014, Research in Drama Education. UNGARN, HVLVitenskapelig artikkel

Flinkere elever med drama i skolen (forskning.no). Publisert 5.11. 2010.

Heggstad, Kari Mjaaland; Eriksson, Stig A.; Vareberg, Dag Ove. 2010, HVLIntervju

The DICE research seen from Norway.

Heggstad, Kari Mjaaland; Heggstad, Katrine. 2013, Verdenskongressen IDEA 2013. HVLVitenskapelig foredrag

Seeking Survival.

Heggstad, Katrine; Heggstad, Kari Mjaaland; Lyngstad, Mette Bøe. 2013, IDEA 2013, "from one world to another: arts education for tomorrow". HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »