Cristin-prosjekt-ID: 403733
Sist endret: 8. januar 2015 15:22

Cristin-prosjekt-ID: 403733
Sist endret: 8. januar 2015 15:22
Prosjekt

Nasjonal nettverksamling for drama og teater i lærerutdanningen

prosjektleder

Tone Stangeland
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Film- og teatervitenskap

Emneord

Teater • For

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. desember 2009 Slutt: 9. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nasjonal nettverksamling for drama og teater i lærerutdanningen

Sammendrag

På vegne av Nasjonalt knutepunkt for drama og teater i lærerutdanningen (som HIB har) inviterte Mette Bøe Lyngstad og Tone Stangeland til samling for å drøfte fagets plass i den nye lærerutdanningen. På kort varsel samlet 8-10 stykker seg om et 2-dagers møte ved HIB i Bergen. Møtet førte til innslag på NRK P1 Hordaland om saken, og et notat ble skrevet som gikk ut til hele det nasjonale nettverket.

Vitenskapelig sammendrag

På vegne av Nasjonalt knutepunkt for drama og teater i lærerutdanningen (som HIB har) inviterte Mette Bøe Lyngstad og Tone Stangeland til samling for å drøfte fagets plass i den nye lærerutdanningen. På kort varsel samlet 8-10 stykker seg om et 2-dagers møte ved HIB i Bergen. Møtet førte til innslag på NRK P1 Hordaland om saken, og et notat ble skrevet som gikk ut til hele det nasjonale nettverket.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Stangeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2