Cristin-prosjekt-ID: 403738
Sist endret: 27. august 2012, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403738
Sist endret: 27. august 2012, 00:00
Prosjekt

Pedagogisk bruk av digitale tavler i lærerutdanningen

prosjektleder

Tjalve Gjøstein Madsen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Lærerutdanning • Didaktikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2009 Slutt: 31. juli 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pedagogisk bruk av digitale tavler i lærerutdanningen

Sammendrag

Prosjektet har to hovedfokus; 1) Vi ser på erfaringene med å innføre digitale tavler i lærerutdanningen. Hvilke faglige og didaktiske muligheter og utfordringer innebærer dette læringsverktøyet for studenter og lærere? 2) Hvordan utfordrer de digitale tavlene den etablerte didaktiske tenkningen? Er det behov for en ny digital didaktikk?

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har to hovedfokus; 1) Vi ser på erfaringene med å innføre digitale tavler i lærerutdanningen. Hvilke faglige og didaktiske muligheter og utfordringer innebærer dette læringsverktøyet for studenter og lærere? 2) Hvordan utfordrer de digitale tavlene den etablerte didaktiske tenkningen? Er det behov for en ny digital didaktikk?

Tittel

Pedagogical experiences with whiteboards in teacher education

Sammendrag

The project has two main focuses; 1)We investigate the experiences implementing whiteboards in teacher education. What kind of possibilities and challenges do the whiteboards bring to the subject learning processes and the connected didactical decisions? 2)How do the whiteboards challenge the traditional didactical models? Is there a need of a new digital didactic?

Vitenskapelig sammendrag

The project has two main focuses; 1)We investigate the experiences implementing whiteboards in teacher education. What kind of possibilities and challenges do the whiteboards bring to the subject learning processes and the connected didactical decisions? 2)How do the whiteboards challenge the traditional didactical models? Is there a need of a new digital didactic?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tjalve Gjøstein Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Per Jørgen Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Flornes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Jostein Stalheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Hege Emma Rimmereide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »