Cristin-prosjekt-ID: 403739
Sist endret: 8. januar 2015 15:19

Cristin-prosjekt-ID: 403739
Sist endret: 8. januar 2015 15:19
Prosjekt

Lærende skoler-Bergen

prosjektleder

Jan Helge Kallestad
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi

Emneord

Aksjonsforskning • Skoler

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. januar 2007 Slutt: 10. juni 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærende skoler-Bergen

Sammendrag

Det overordnede målet for Lærende Skoler- Bergen er å bidra til å utvikle skoler som lærende organisasjoner og å utvikle kunnskap om slike prosesser. Skolene velger et bestemt satsningsområde som utgangspunkt for det videre arbeidet med å bli en lærende skole. Prosjektet er et samarbeid mellom 4 grunnskoler i Bergen og 4 ansatte ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen (samfunnsfag- og pedagogikk-seksjonen). Professor Tom Tiller, norAforsk, Universitetet i Tromsø, fungerer som ressursperson og samarbeidspart i prosjektet.

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet for Lærende Skoler- Bergen er å bidra til å utvikle skoler som lærende organisasjoner og å utvikle kunnskap om slike prosesser. Skolene velger et bestemt satsningsområde som utgangspunkt for det videre arbeidet med å bli en lærende skole. Prosjektet er et samarbeid mellom 4 grunnskoler i Bergen og 4 ansatte ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen (samfunnsfag- og pedagogikk-seksjonen). Professor Tom Tiller, norAforsk, Universitetet i Tromsø, fungerer som ressursperson og samarbeidspart i prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Helge Kallestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Janicke Borch Egge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Per Jørgen Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Nina Grieg Viig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4