Cristin-prosjekt-ID: 403743
Sist endret: 22. september 2010, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403743
Sist endret: 22. september 2010, 00:00
Prosjekt

Utvikling av skriftspråkskompetanse på mellomsteget

prosjektleder

Hilde Traavik
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emneord

Arbeid • Leseopplæring • Skriveutvikling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2010 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av skriftspråkskompetanse på mellomsteget

Sammendrag

Prosjektet består av to delar: 1) Å dokumentere i kva grad elevar på 5. trinn med nynorsk som opplæringsmål utviklar kompetanse også i bokmål, og beskrive kontastivt arbeid med norsk språk på mellomsteget. 2) Utprøving av "tidleg start" med nynorskopplæring i lesing og skriving for elevar på mellomsteget med bokmål som opplæringsmål. Også her vil det bli aktuelt å beskrive kontrastivt arbeid med bokmål og nynorsk.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet består av to delar: 1) Å dokumentere i kva grad elevar på 5. trinn med nynorsk som opplæringsmål utviklar kompetanse også i bokmål, og beskrive kontastivt arbeid med norsk språk på mellomsteget. 2) Utprøving av "tidleg start" med nynorskopplæring i lesing og skriving for elevar på mellomsteget med bokmål som opplæringsmål. Også her vil det bli aktuelt å beskrive kontrastivt arbeid med bokmål og nynorsk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Traavik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1