Cristin-prosjekt-ID: 403746
Sist endret: 17. juni 2019 20:15

Cristin-prosjekt-ID: 403746
Sist endret: 17. juni 2019 20:15
Prosjekt

Endringsprosesser i salutogene samtalegrupper for personer psykiskehelseproblemer: Deltagernes opplevelse

prosjektleder

Eva Langeland
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Endringsprosesser i salutogene samtalegrupper for personer psykiskehelseproblemer: Deltagernes opplevelse

Sammendrag

Forskning dokumenterer betydningen av en salutogen tilnærming i behandling av ulike helseproblemer inkludert psykiske helseproblemer. Ingen tidligere studier har imidlertid systematisk forsket på endringsprosesser i terapi med en salutogen tllnærming til psykiske helseproblemer (PHP). Hovedmålet med denne studien er således å øke kunnskapen om endringsprosesser erfart av personer som har deltatt i samtalegrupper med en salutogen tilnærming. Teoretisk rammeverk for denne studien er teorien om salutogenese. En hermeneutisk ? fenomenlogisk metode vil bli anvendt. Mellom 15 og 30 deltagere fra fire samtalegrupper vil bli intervjuet. Studien vil kaste lys over hva som karakteriserer salutogene prosesser og kan således bidra til å fremme bedre intervensjoner i rehabiliteringsprosessen for personer med PHP. Datasamlingen vil bli utført i mai 2009 og desember 2009, data analyse i løpet av våren 2010 og skriving av artikler i løpet av høsten 2010 og våren 2011.

Vitenskapelig sammendrag

Forskning dokumenterer betydningen av en salutogen tilnærming i behandling av ulike helseproblemer inkludert psykiske helseproblemer. Ingen tidligere studier har imidlertid systematisk forsket på endringsprosesser i terapi med en salutogen tllnærming til psykiske helseproblemer (PHP). Hovedmålet med denne studien er således å øke kunnskapen om endringsprosesser erfart av personer som har deltatt i samtalegrupper med en salutogen tilnærming. Teoretisk rammeverk for denne studien er teorien om salutogenese. En hermeneutisk ? fenomenlogisk metode vil bli anvendt. Mellom 15 og 30 deltagere fra fire samtalegrupper vil bli intervjuet. Studien vil kaste lys over hva som karakteriserer salutogene prosesser og kan således bidra til å fremme bedre intervensjoner i rehabiliteringsprosessen for personer med PHP. Datasamlingen vil bli utført i mai 2009 og desember 2009, data analyse i løpet av våren 2010 og skriving av artikler i løpet av høsten 2010 og våren 2011.

Tittel

Change processes in salutogenic talk-terapy groups for persons with mental health problems: The participants' experiences.

Sammendrag

Research reveals the significance of a salutogenic approach in treatment of different health problems including mental health problems (PHP). However no previous studies have systematically investigated change processes in therapy with a salutogenic focus in people with mental health problems (PHP). The main aim of the present study is thus increase to knowledge about change processes experienced of people who have participated in talk therapy groups with a salutogenic approach. The theoretical framework is the theory of salutogenesis. A hermeneutic- phenomenological method will be used. Between 15 and 30 participants from four talk- therapy groups will be interviewed. This study will shed light on what characterizes salutogenic processes and may thus contribute to promote better interventions in the recovery process in people with PHP The data collection will be done in May 2009 and December 2009, data analyses during fall 2010 and writing of articles during autumn 2010 and fall 2011.

Vitenskapelig sammendrag

Research reveals the significance of a salutogenic approach in treatment of different health problems including mental health problems (PHP). However no previous studies have systematically investigated change processes in therapy with a salutogenic focus in people with mental health problems (PHP). The main aim of the present study is thus increase to knowledge about change processes experienced of people who have participated in talk therapy groups with a salutogenic approach. The theoretical framework is the theory of salutogenesis. A hermeneutic- phenomenological method will be used. Between 15 and 30 participants from four talk- therapy groups will be interviewed. This study will shed light on what characterizes salutogenic processes and may thus contribute to promote better interventions in the recovery process in people with PHP The data collection will be done in May 2009 and December 2009, data analyses during fall 2010 and writing of articles during autumn 2010 and fall 2011.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eva Langeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Inaktiv cristin-person

Hege Forbech Vinje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Eva Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Salutogenic health promotion in groups: building salutogenic capacity.

Langeland, Eva; Gjengedal, Eva; Vinje, Hege Forbech. 2019, 9th Nordic Health Promotion Research Conference. USN, UIB, HVLVitenskapelig foredrag

Helsefremmende prosesser i salutogene samtalegrupper.

Langeland, Eva. 2016, Master i helsefremming, fordypning i salutogenese. HVLVitenskapelig foredrag

Building salutogenic capacity: a year of experience from a salutogenic talk-therapy group.

Langeland, Eva; Gjengedal, Eva; Vinje, Hege Forbech. 2016, International Journal of Mental Health Promotion. USN, HIM, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

The Application of Salutogenesis in Mental Healthcare Settings.

Langeland, Eva; Vinje, Hege Forbech. 2016, Springer. USN, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Helsefremmende prosesser i salutogene samtalegrupper.

Langeland, Eva. 2015, Forelesning ved Master i Helsefremming. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »