Cristin-prosjekt-ID: 403759
Sist endret: 8. januar 2015, 14:27

Cristin-prosjekt-ID: 403759
Sist endret: 8. januar 2015, 14:27
Prosjekt

Effekten av styrketråkk på utholdenhetsprestasjonen hos godt trente veteransyklister

prosjektleder

Morten Kristoffersen
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Treningslære

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2010 Slutt: 1. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av styrketråkk på utholdenhetsprestasjonen hos godt trente veteransyklister

Sammendrag

Treningsmetoden styreketråkk blir brukt av både toppsyklister og "supermosjonister". Stryrketråkk gjennomføres med tunge gir, og lav cadence, samtidig som treningen skal gjennomføres i I-sone 2, det vil si med relativt lav puls. Det er ikke gjennomført studier som sier noe om effekten av styrketråkk på utholdenhetstprestasjonen. I dette studiet gjennomfører 24 godt trente menn, i alderen 38-60 år, laktat/vo2maks test, styrketester og en prestasjonsters (30 minutter). Testen på sykkel er gjennomført på ergometer (Velotron), som måler nøyktig watt, og andre parametere for teknikk. Oksygenopptak blir målt under prestasjonstest og laktattest. Styrketestene er gjennomført som leggekstensjon og beinpress (med en fot).

Vitenskapelig sammendrag

Treningsmetoden styreketråkk blir brukt av både toppsyklister og "supermosjonister". Stryrketråkk gjennomføres med tunge gir, og lav cadence, samtidig som treningen skal gjennomføres i I-sone 2, det vil si med relativt lav puls. Det er ikke gjennomført studier som sier noe om effekten av styrketråkk på utholdenhetstprestasjonen. I dette studiet gjennomfører 24 godt trente menn, i alderen 38-60 år, laktat/vo2maks test, styrketester og en prestasjonsters (30 minutter). Testen på sykkel er gjennomført på ergometer (Velotron), som måler nøyktig watt, og andre parametere for teknikk. Oksygenopptak blir målt under prestasjonstest og laktattest. Styrketestene er gjennomført som leggekstensjon og beinpress (med en fot).

Tittel

Effects of low cadence cycling on endurace performance in highly trained veteran cyclist

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Torbjørn Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Vegard Vereide Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3