Cristin-prosjekt-ID: 403766
Sist endret: 26. januar 2011 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403766
Sist endret: 26. januar 2011 00:00
Prosjekt

Teknologiledelse og fagopplæring i et CNC- og robotnettverk på Vestlandet: En tverrfaglig studie av kompetanseutvikling i et regionalt utviklingsperspektiv. Forprosjekt i Regionalt forskningsfond.

prosjektleder

Tom Skauge
ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen
 • Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

Teknologi • Ledelse • Innovasjon • Yrkesopplæring • Teknologiledelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2010 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Teknologiledelse og fagopplæring i et CNC- og robotnettverk på Vestlandet: En tverrfaglig studie av kompetanseutvikling i et regionalt utviklingsperspektiv. Forprosjekt i Regionalt forskningsfond.

Sammendrag

Vestlandet har sterke industrimiljøer innen CNC-maskinering med økende bruk av roboter. Ett av foreslåtte tiltak i strategisk næringsplan for Bergensregionen er: «Synliggjøre og styrke CNC og robotklyngen i Bergensregionen». Forskning ved HiB på utvikling, organisering og ledelse av teknologikompetanse kan styrke videre utvikling av slike klynger. Dette forprosjektet, initiert av Samarbeidsutvalget for Osterfjordregionen og Høgskolen i Bergen, vil forberede et komparativt forskningsprosjekt på utvikling, organisering og ledelse av teknologikompetanse i 3 industripregede områder i Bergensregionen; CNC og robotmiljøet på Osterøy, Subseamiljøet i Sotraregionen og industri-/oljemiljøet i Nordhordland. Kompetanseutfordringen analyseres på en og samme tid som en ledelsesutfordring for bedriftene (dvs. teknologiledelse), en utfordring for opplæring og redusert frafall i den videregående skolen og en regional utviklingsoppgave. Vi undersøker særlig sammenhenger mellom teknologiundervisning, bedriftenes kompetanseutvikling og lokale industri- og næringstradisjoner. Mer spesifikt fokuserer vi på kompetanse og profesjonalisering for automatisering av industriproduksjon. Vårt empiriske utgangspunkt er den CNC og robot-intensive mekaniske industriklyngen på Osterøy hvor det ved den lokale VG skolen er opprettet et eget Kompetansesenter for CNC og robot. Skolen, senteret og industriklyngen analyseres som et felles innovasjonssystem. Våre forskningsspørsmål gjelder forståelsen av kritiske overganger mellom elementer i denne kompetansekjeden, inkl. undervisning i hhv. yrkesteori og praksis i skolen, lærlinger i bedriftene, operatørenes fagutøvelse og teknologiledernes teknologi- og kompetanseplanlegging. Et tverrfaglig team ved HiB står bak søknaden: Master for innovasjon, entreprenørskap og teknologiledelse, Senter for utdanningsforskning, Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), Institutt for maskin- og marin, Senter for nyskaping. Vi samarbeider med Høgsk i S&Fj og HiAk.

Vitenskapelig sammendrag

Vestlandet har sterke industrimiljøer innen CNC-maskinering med økende bruk av roboter. Ett av foreslåtte tiltak i strategisk næringsplan for Bergensregionen er: «Synliggjøre og styrke CNC og robotklyngen i Bergensregionen». Forskning ved HiB på utvikling, organisering og ledelse av teknologikompetanse kan styrke videre utvikling av slike klynger. Dette forprosjektet, initiert av Samarbeidsutvalget for Osterfjordregionen og Høgskolen i Bergen, vil forberede et komparativt forskningsprosjekt på utvikling, organisering og ledelse av teknologikompetanse i 3 industripregede områder i Bergensregionen; CNC og robotmiljøet på Osterøy, Subseamiljøet i Sotraregionen og industri-/oljemiljøet i Nordhordland. Kompetanseutfordringen analyseres på en og samme tid som en ledelsesutfordring for bedriftene (dvs. teknologiledelse), en utfordring for opplæring og redusert frafall i den videregående skolen og en regional utviklingsoppgave. Vi undersøker særlig sammenhenger mellom teknologiundervisning, bedriftenes kompetanseutvikling og lokale industri- og næringstradisjoner. Mer spesifikt fokuserer vi på kompetanse og profesjonalisering for automatisering av industriproduksjon. Vårt empiriske utgangspunkt er den CNC og robot-intensive mekaniske industriklyngen på Osterøy hvor det ved den lokale VG skolen er opprettet et eget Kompetansesenter for CNC og robot. Skolen, senteret og industriklyngen analyseres som et felles innovasjonssystem. Våre forskningsspørsmål gjelder forståelsen av kritiske overganger mellom elementer i denne kompetansekjeden, inkl. undervisning i hhv. yrkesteori og praksis i skolen, lærlinger i bedriftene, operatørenes fagutøvelse og teknologiledernes teknologi- og kompetanseplanlegging. Et tverrfaglig team ved HiB står bak søknaden: Master for innovasjon, entreprenørskap og teknologiledelse, Senter for utdanningsforskning, Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), Institutt for maskin- og marin, Senter for nyskaping. Vi samarbeider med Høgsk i S&Fj og HiAk.

Tittel

Technology Management and vocational training in industrial clusters for CNC- and Robotproduction at the West Coast of Norway

Sammendrag

Not available

Vitenskapelig sammendrag

Not available

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tom Skauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet

Lars Edvin Gjelstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2