Cristin-prosjekt-ID: 403768
Sist endret: 8. januar 2015, 14:24

Cristin-prosjekt-ID: 403768
Sist endret: 8. januar 2015, 14:24
Prosjekt

Utvikling av samarbeidsformer mellom universitets- og høskolesektoren og skole- og barnehageeier

prosjektleder

Hege Wergedahl
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Mat • Praksisopplæring • Veiledning • Samarbeid • Helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 1. september 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av samarbeidsformer mellom universitets- og høskolesektoren og skole- og barnehageeier

Sammendrag

Utvikling av varige samarbeidsformer mellom barnehageeiere i Askøy, Bergen, Fjell kommuner, Private barnehager (Stiftelsen Statoils barnehager og SIB barnehagene) og Høgskolen i Bergen

Vitenskapelig sammendrag

Utvikling av varige samarbeidsformer mellom barnehageeiere i Askøy, Bergen, Fjell kommuner, Private barnehager (Stiftelsen Statoils barnehager og SIB barnehagene) og Høgskolen i Bergen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Wergedahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Lene Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Asle Holthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eli Kristin Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4