Cristin-prosjekt-ID: 403776
Sist endret: 27. januar 2011, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403776
Sist endret: 27. januar 2011, 00:00
Prosjekt

Eldre kreftpasienter uten kognitiv svikt på sykehjem: Helserelatert livskvalitet, mestring og sosial støtte ? en longitudinell studie.

prosjektleder

Jorunn Drageset
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2010 Slutt: 30. juni 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eldre kreftpasienter uten kognitiv svikt på sykehjem: Helserelatert livskvalitet, mestring og sosial støtte ? en longitudinell studie.

Tittel

Elderly cancer patients without cognitive impairment in nursing homes: health related quality of life, coping and social support ? a longitudinal study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jorunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Geir Egil Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Anette Hylen Ranhoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3