Cristin-prosjekt-ID: 403784
Sist endret: 6. februar 2013, 11:59

Cristin-prosjekt-ID: 403784
Sist endret: 6. februar 2013, 11:59
Prosjekt

Lærarprofesjonalitet hos lærarutdannaren.Praksismøtet som arena for utvikling av lærarprofesjonalitet.

prosjektleder

Solveig Kalgraf
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk • Andre helsefag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mars 2010 Slutt: 31. mai 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærarprofesjonalitet hos lærarutdannaren.Praksismøtet som arena for utvikling av lærarprofesjonalitet.

Sammendrag

Pilotstudie. Samarbeidsprosjekt mellom lærarutdannar frå pedagogikk og mat og helse, praksisskule og studentar.

Vitenskapelig sammendrag

Pilotstudie. Samarbeidsprosjekt mellom lærarutdannar frå pedagogikk og mat og helse, praksisskule og studentar.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Kalgraf

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Leikvoll Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Asle Holthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

May Britt Revheim Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4