Cristin-prosjekt-ID: 403785
Sist endret: 26. november 2017, 14:12

Cristin-prosjekt-ID: 403785
Sist endret: 26. november 2017, 14:12
Prosjekt

Praksismøte og lærarprofesjonalitet. Praksismøte som arena for forsking på lærarprofesjonalitet.

prosjektleder

Solveig Kalgraf
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2010 Slutt: 31. juli 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Praksismøte og lærarprofesjonalitet. Praksismøte som arena for forsking på lærarprofesjonalitet.

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål

Prosjektet skal tematisere, problematisere og undersøke praksismøter; møteplasser, prosesser, aktører som deltar, og slik bidra med kunnskap om utvikling av lærerprofesjonalitet hos lærerutdannere og studenter.

Om prosjektet

Den nye grunnskolelærerutdanningen skal bidra til at studentene dannes som yrkesutøvere i et profesjonelt fellesskap. Ett av tiltakene som skal bidra til dette, er praksismøter der aktører fra lærerutdanningsinstitusjonen, praksisfeltet og studenter møtes i studentenes praksisperioder i grunnskolen. Fokuset for gruppens arbeid er å utvikle kunnskap om lærerprofesjonalitet hos lærerutdannere og studenter i praksismøtene. I dag har vi andre aktører, roller, samarbeidsformer og lærerutdannerfunksjoner enn før. Disse er det viktig å se nærmere på.

Status

Forskningsaktiviteten har bestått av innsamling av data til et forprosjekt, analyse av data og presentasjoner. Resultater fra forprosjektet har gitt grunnlag for å lage videosekvenser og videreutvikle prosjektet gjennom utvikling av tema, nye datainnsamlinger og presentasjoner. Prosjektet har bidratt med to vitenskaplige artikler, tre vitenskaplige foredrag, tre vitenskaplige poster og fem videosekvenser som blant annet hr vært brukt i veilederstudie. 

Metode

Kvalitativ metode. Eksplorerande casestudie. Individuelle intervju, fokusgruppeintervju og observasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Kalgraf

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Leikvoll Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

May Britt Revheim Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eva Mila Lindhardt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Asle Holthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Lærerutdannerens profesjonelle rolle i praksismøtet.

Kalgraf, Solveig; Lindhardt, Eva Mila. 2018, Nordic Studies in Education. HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Teoriens manglende plass i praksissamtalen.

Eide, Marianne Leikvoll; Brekke, May Britt Revheim; Holthe, Asle. 2017, Acta Didactica Norge. HVLVitenskapelig artikkel

Lærerutdanner sin rolle i møte med praksis.

Kalgraf, Solveig; Lindhardt, Eva Mila. 2015, FOU - konferanse Høgskolen i Bergen. HVLVitenskapelig foredrag

Praksismøtet som læringsarena. Fokus på funn.

Brekke, May Britt Revheim; Eide, Marianne Leikvoll. 2015, FOU-konferansen på AL. HVLPoster

Trepartsamtalen. Lærerstudentenes forståelse av teori og praksis i praksissamtalen.

Eide, Marianne Leikvoll; Brekke, May Britt Revheim. 2015, FOU - konferansen på AL. HVLPoster
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »