Cristin-prosjekt-ID: 403801
Sist endret: 1. februar 2011 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403801
Sist endret: 1. februar 2011 00:00
Prosjekt

Utforsking av studenters praksisfortellinger ved å ta i bruk teaterformen Forumteater

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Annen kulturvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. august 2010 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utforsking av studenters praksisfortellinger ved å ta i bruk teaterformen Forumteater

Sammendrag

Kommer inn under prosjektet Teater som danning. Under ledelse av prfessor Bjørn Rasmussen

Vitenskapelig sammendrag

Kommer inn under prosjektet Teater som danning. Under ledelse av prfessor Bjørn Rasmussen

Tittel

Research students stories from school through Theater of oppressed

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1