Cristin-prosjekt-ID: 403805

Cristin-prosjekt-ID: 403805
Prosjekt

Norsk på nett

prosjektleder

Ture Helge Wilhelm Schwebs
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

Fjernundervisning • Norsk • Helsepolitikk Komunikasjon medisin og helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 1998 Slutt: 1. mai 1999

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk på nett

Sammendrag

Norsk på nett er et fjernundervisningsprosjekt om IT i norskfaget. Prosjektet skjer i regi av norskseksjonen og mediesenteret ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen og er støttet av Sentralorganet for fjernundervisning og HiB. Norsk på nett tilbys som etterutdanning for norsklærere på barnetrinnet og inngår dessuten i norskundervisningen for førsteårsstudenter i allmennlærerutdanningen. Undervisningen veksler mellom fellessamlinger, Internettbaserte studier og praksis i grunnskoleklasser. Lærestoff, bakgrunnsmateriale, oppgaver osv gis som e-post og/eller legges ut på egne web-sider. Deltakerne bruker på sin side dels e-post for tilbakemelding til lærer, dels nettbaserte diskusjonsgrupper for kollokviearbeid seg imellom.

Vitenskapelig sammendrag

Norsk på nett er et fjernundervisningsprosjekt om IT i norskfaget. Prosjektet skjer i regi av norskseksjonen og mediesenteret ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen og er støttet av Sentralorganet for fjernundervisning og HiB. Norsk på nett tilbys som etterutdanning for norsklærere på barnetrinnet og inngår dessuten i norskundervisningen for førsteårsstudenter i allmennlærerutdanningen. Undervisningen veksler mellom fellessamlinger, Internettbaserte studier og praksis i grunnskoleklasser. Lærestoff, bakgrunnsmateriale, oppgaver osv gis som e-post og/eller legges ut på egne web-sider. Deltakerne bruker på sin side dels e-post for tilbakemelding til lærer, dels nettbaserte diskusjonsgrupper for kollokviearbeid seg imellom.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ture Helge Wilhelm Schwebs

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Inaktiv cristin-person

Morten Fahlvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2