Cristin-prosjekt-ID: 403822
Sist endret: 21. januar 2014 12:02

Cristin-prosjekt-ID: 403822
Sist endret: 21. januar 2014 12:02
Prosjekt

Legitimering av sosialt arbeid i et komparativt perspektiv

prosjektleder

Rolv Lyngstad
ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2000 Slutt: 1. august 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legitimering av sosialt arbeid i et komparativt perspektiv

Sammendrag

Med utgangspunkt i beskrivelse av sosial- og utdfanningspolitisk kontekst i Russland, California, Australia, Canada og Norge vil vi få fram kunnskap om hvordan legitimering av sosialt arbeid varierer. Vi vil benytte følgende datasett; Litteraturstudier, dokumentanalyse, intervju med sosialarbeidere og temafokuserte samtaler mellom sosialarbeider og klient. Hovedproblemstilling er: Hvordan legitimerer sosialarbeidere yrkesutøvelse innen ulike sosial- og utdanningspolitiske kontekster?

Vitenskapelig sammendrag

Med utgangspunkt i beskrivelse av sosial- og utdfanningspolitisk kontekst i Russland, California, Australia, Canada og Norge vil vi få fram kunnskap om hvordan legitimering av sosialt arbeid varierer. Vi vil benytte følgende datasett; Litteraturstudier, dokumentanalyse, intervju med sosialarbeidere og temafokuserte samtaler mellom sosialarbeider og klient. Hovedproblemstilling er: Hvordan legitimerer sosialarbeidere yrkesutøvelse innen ulike sosial- og utdanningspolitiske kontekster?

Tittel

Legitimisation of Professional Social Work in a Comparative Perspective

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rolv Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Siv Oltedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Lisbet Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Gunn Oddlaug Strand Hutchinson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Social Workers and their Construction of understanding of poverty.

Hutchinson, Gunn Strand. 2002, Congress of the International Association of Schools of Scocial Work. NORDVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1