Cristin-prosjekt-ID: 403838
Sist endret: 18. november 2013 15:30
Cristin-prosjekt-ID: 403838
Sist endret: 18. november 2013 15:30
Prosjekt

Prøveeksamen i fonetikk og språkvitenskap

prosjektleder

Toril Fiva
ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Fonetikk • Studiekvalitet • Evaluering • Eksamen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2001 Slutt: 30. juni 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prøveeksamen i fonetikk og språkvitenskap

Sammendrag

1. Mål for prosjektet Bedre karakternivået og minske strykeprosenten til de studentene som blir med på prosjektet, og indirekte til hele kullet.(Kurset exfacfon våren 2001) Forbedre læringa og studieteknikken til de studentene som blir med på prosjektet 2. Beskrivelse av planlagt arbeid Prosjektet medfører følgende arbeid fra vår side: (a) Lage eksamensoppgaver (b) Arrangere eksamen (c) Sensur (d) Gjennomgang av oppgavene med studentene (e) Utarbeide evalueringsskjema til studentene (f) Sammenlikning av karakterer/strykeprosent fra prøveeksamen med samme fra ordinær eksamen. Rapportskriving 3. Framdriftsplan (a) Presentere prosjektet for studentene, invitere dem til å bli med (b) Oppmelding innen 6.4. (c) Lage oppgaver (d) Eksamen avholdes 23. april (Eksamenskontoret) (e) Sensur innen ei uke (f) Gjennomgang av oppgavene og evaluering 30.april (g) Sammenlikne av karakterer/strykeprosent fra prøveeksamen med de fra ordinær eksamen og gjennomgang av evalueringa fra studentene. Skrive rapport.

Vitenskapelig sammendrag

1. Mål for prosjektet Bedre karakternivået og minske strykeprosenten til de studentene som blir med på prosjektet, og indirekte til hele kullet.(Kurset exfacfon våren 2001) Forbedre læringa og studieteknikken til de studentene som blir med på prosjektet 2. Beskrivelse av planlagt arbeid Prosjektet medfører følgende arbeid fra vår side: (a) Lage eksamensoppgaver (b) Arrangere eksamen (c) Sensur (d) Gjennomgang av oppgavene med studentene (e) Utarbeide evalueringsskjema til studentene (f) Sammenlikning av karakterer/strykeprosent fra prøveeksamen med samme fra ordinær eksamen. Rapportskriving 3. Framdriftsplan (a) Presentere prosjektet for studentene, invitere dem til å bli med (b) Oppmelding innen 6.4. (c) Lage oppgaver (d) Eksamen avholdes 23. april (Eksamenskontoret) (e) Sensur innen ei uke (f) Gjennomgang av oppgavene og evaluering 30.april (g) Sammenlikne av karakterer/strykeprosent fra prøveeksamen med de fra ordinær eksamen og gjennomgang av evalueringa fra studentene. Skrive rapport.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Toril Fiva

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 1 av 1