Cristin-prosjekt-ID: 403840
Sist endret: 21. januar 2014 12:52

Cristin-prosjekt-ID: 403840
Sist endret: 21. januar 2014 12:52
Prosjekt

LÆR-UT (LÆRekraftig UTvikling), delprosjekt 2: Utvikling av IKT-kompetanse og IKT-didaktiske modeller innen yrkesdidaktikk i PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning) for yrkesfaglærere.

prosjektleder

May-Britt Waale
ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2001 Slutt: 31. desember 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LÆR-UT (LÆRekraftig UTvikling), delprosjekt 2: Utvikling av IKT-kompetanse og IKT-didaktiske modeller innen yrkesdidaktikk i PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning) for yrkesfaglærere.

Sammendrag

Oppbygging av et yrkesdidaktisk nettverk tilknyttet Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)- med følgende hovedtiltak: Opplæring i bruk av IKT som verktøy for målgruppa (studenter, lærerutdannere og øvingslærere). Organisering av IKT-basert nettverk (ClassFronter). Oppfølging og veiledning av IKT-nettverk. Opplæring i bruk av IKT-basert mappevurdering (portefølje) som lærings- og evaluseringsmetodikk. Utvikling av hjemmesider for studenter som redskap for studieprotefølje. Utvikling og presentasjon av lokale læringsressurser/læremidler i yrkesfag.

Vitenskapelig sammendrag

Oppbygging av et yrkesdidaktisk nettverk tilknyttet Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)- med følgende hovedtiltak: Opplæring i bruk av IKT som verktøy for målgruppa (studenter, lærerutdannere og øvingslærere). Organisering av IKT-basert nettverk (ClassFronter). Oppfølging og veiledning av IKT-nettverk. Opplæring i bruk av IKT-basert mappevurdering (portefølje) som lærings- og evaluseringsmetodikk. Utvikling av hjemmesider for studenter som redskap for studieprotefølje. Utvikling og presentasjon av lokale læringsressurser/læremidler i yrkesfag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

May-Britt Waale

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet
1 - 1 av 1