Cristin-prosjekt-ID: 403841
Sist endret: 21. januar 2014 12:53

Cristin-prosjekt-ID: 403841
Sist endret: 21. januar 2014 12:53
Prosjekt

Ulike profesjoner - felles yrkesdidaktikk Fokus på lærerarbeidet hos fire ulike kategorier profesjonsutdannede yrkesfaglærere i videregående skole.

prosjektleder

May-Britt Waale
ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2000 Slutt: 31. juli 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ulike profesjoner - felles yrkesdidaktikk Fokus på lærerarbeidet hos fire ulike kategorier profesjonsutdannede yrkesfaglærere i videregående skole.

Sammendrag

Dette er et dr.gradsprosjekt hvor jeg går inn i "smeltedigelen" på avdeling for helse- og sosialfag i videregående skole, der ulike lærerkategorier arbeider side om side som yrkesfaglærere. Lærerne møter skolen med forskjellige innfallsvinkler knyttet opp mot sin spesifikke fag-/yrkesfagbakgrunn, og den kulturen de har med seg, vil høyst sannsynlig få ulike vekstbetingelser. Jeg ønsker i prosjektet å kartlegge og analysere lærerarbeidet ut fra ståstedet til fire profesjoner (allmenn- og førskolelærere, samt syke- og vernepleiere), og se på hvordan yrkesfaglærere konstruerer sin yrkesidentitet, og på hvilken måte dette preger didaktikken.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et dr.gradsprosjekt hvor jeg går inn i "smeltedigelen" på avdeling for helse- og sosialfag i videregående skole, der ulike lærerkategorier arbeider side om side som yrkesfaglærere. Lærerne møter skolen med forskjellige innfallsvinkler knyttet opp mot sin spesifikke fag-/yrkesfagbakgrunn, og den kulturen de har med seg, vil høyst sannsynlig få ulike vekstbetingelser. Jeg ønsker i prosjektet å kartlegge og analysere lærerarbeidet ut fra ståstedet til fire profesjoner (allmenn- og førskolelærere, samt syke- og vernepleiere), og se på hvordan yrkesfaglærere konstruerer sin yrkesidentitet, og på hvilken måte dette preger didaktikken.

prosjektdeltakere

prosjektleder

May-Britt Waale

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet
1 - 1 av 1