Cristin-prosjekt-ID: 403872
Sist endret: 11. desember 2014 13:57
Cristin-prosjekt-ID: 403872
Sist endret: 11. desember 2014 13:57
Prosjekt

6-åringens skriftspråkskompetanse

prosjektleder

Toril Fiva
ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Nordiske språk • Språkvitenskapelige fag

Emneord

Språk • Lese og skriveferdigheter • Barnespråk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. juli 2002 Slutt: 1. mars 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

6-åringens skriftspråkskompetanse

Sammendrag

2002: En empirisk undersøkelse av språkkompetansen til ca 40 6-åringer i Bodø, Toril Fiva og Svanhild Bergly. Empirien er samlet inn av studenter på Norsk2 september 2002. 2003: Samme undersøkelse gjennomført under ledelse av Marit Krogtoft i Santiago, Chile, vår. 2003: Toril Fva, Marit Krogtoft og Svanhild Bergly: Revidert utgave av 2002-undersøkelsen 6-åringenes språkkompetanse. Sammenlikne med fjorårets 6-åringer. Problemstilling: Hva kan 6-åringen ved skolestart? Variasjon, spredning, … Metode: Intervju Studenter på norsk 2 intervjuer Samarbeid med 1. klasselærere. Intervjuer foregår på skolene

Vitenskapelig sammendrag

2002: En empirisk undersøkelse av språkkompetansen til ca 40 6-åringer i Bodø, Toril Fiva og Svanhild Bergly. Empirien er samlet inn av studenter på Norsk2 september 2002. 2003: Samme undersøkelse gjennomført under ledelse av Marit Krogtoft i Santiago, Chile, vår. 2003: Toril Fva, Marit Krogtoft og Svanhild Bergly: Revidert utgave av 2002-undersøkelsen 6-åringenes språkkompetanse. Sammenlikne med fjorårets 6-åringer. Problemstilling: Hva kan 6-åringen ved skolestart? Variasjon, spredning, … Metode: Intervju Studenter på norsk 2 intervjuer Samarbeid med 1. klasselærere. Intervjuer foregår på skolene

Tittel

Litaracy among 6 year olds

prosjektdeltakere

prosjektleder

Toril Fiva

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Svanhild Bergly

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Marit Synnøve Krogtoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
1 - 3 av 3