Cristin-prosjekt-ID: 403873
Sist endret: 18. november 2013 15:28
Cristin-prosjekt-ID: 403873
Sist endret: 18. november 2013 15:28
Prosjekt

Evaluering av Norsk2-studiet

prosjektleder

Toril Fiva
ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Fagdidaktikk

Emneord

Evaluering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. juli 2002 Slutt: 7. januar 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Norsk2-studiet

Sammendrag

Kursevaluering ved hjelp av et omfattende spørreskjema i Fronter-klasserom. Avkryssingsspørsmål og tekstsvar.

Vitenskapelig sammendrag

Kursevaluering ved hjelp av et omfattende spørreskjema i Fronter-klasserom. Avkryssingsspørsmål og tekstsvar.

Tittel

Evaluation of the Norwegian 2 course

Sammendrag

Course evaluation by means of questionnaire in the electronic classroom

Vitenskapelig sammendrag

Course evaluation by means of questionnaire in the electronic classroom

prosjektdeltakere

prosjektleder

Toril Fiva

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
1 - 1 av 1