Cristin-prosjekt-ID: 403878
Sist endret: 18. november 2013 15:29
Cristin-prosjekt-ID: 403878
Sist endret: 18. november 2013 15:29
Prosjekt

Oppgavedatabaser for fleksibel læring

prosjektleder

Toril Fiva
ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk • Pedagogiske fag • Allmenn språkvitenskap og fonetikk

Emneord

Eksamen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2004 Slutt: 15. mai 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppgavedatabaser for fleksibel læring

Sammendrag

Spørsmåldatabase for fleksibel vurdering av studenter. Datamaskinen velger ut et visst antall spørsmål av en stor base. - studentene kan ta eksamen flere ganger i året uten store kostnader for institusjonen. - Studentene kan ta kortsvarseksamener som hjemmeeksamen. Siden studentnene ikke alle får de samme oppgavene,og de dermed ikke kan samarbeide om løsningen selv om de skulle sitte i samme rom, blir vurderinga individuell - Kurs kan tilbys som selvstudium kontinuerlig da eksamensavvkilinga koster lite. Eksamensformen prøves ut på norsk-studier, tilpassa opplæring, fonetikk og språkvitenskap. Den er under utprøving som arbeidskrav også.

Vitenskapelig sammendrag

Spørsmåldatabase for fleksibel vurdering av studenter. Datamaskinen velger ut et visst antall spørsmål av en stor base. - studentene kan ta eksamen flere ganger i året uten store kostnader for institusjonen. - Studentene kan ta kortsvarseksamener som hjemmeeksamen. Siden studentnene ikke alle får de samme oppgavene,og de dermed ikke kan samarbeide om løsningen selv om de skulle sitte i samme rom, blir vurderinga individuell - Kurs kan tilbys som selvstudium kontinuerlig da eksamensavvkilinga koster lite. Eksamensformen prøves ut på norsk-studier, tilpassa opplæring, fonetikk og språkvitenskap. Den er under utprøving som arbeidskrav også.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Toril Fiva

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
1 - 1 av 1