Cristin-prosjekt-ID: 403899
Sist endret: 21. januar 2014 10:08

Cristin-prosjekt-ID: 403899
Sist endret: 21. januar 2014 10:08
Prosjekt

Lese- og skriveferdigheter ved skolestart

prosjektleder

Audhild Nedberg
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
 • UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

FoU • Tilpasset opplæring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2003 Slutt: 1. juli 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lese- og skriveferdigheter ved skolestart

Sammendrag

Forskningsprosjektet tar sikte på å kartlegge hva seksåringer har av lese- og skriveferdigheter i det de starter på skolen. Ved studie- og skolestart i 2003, 2004 og 2005 har fordypnings- og videreutdanningsstudenter i norsk intervjuet hver sin elev om forhold som kan si noe om hva slags stadium eleven er på i skriftspråksutviklinga. Dataene er lagt inn i et statistikkprogram slik at studentene både får dybdekunnskap om ?sin? elev og et samlet bilde av bredden av ?hva seksåringer kan?. Dette dannet et grunnlag i studiet for å utforske og diskutere tilpasset opplæring ut fra erfaringsbasert kunnskap. Prosjektet ? dvs å forske i praksisfeltet sammen med studenter - vil fortsette i 2006. I løpet av våren 2006 behandles materialet for de tre første årene (ca 100 elever) av prosjektleder.

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet tar sikte på å kartlegge hva seksåringer har av lese- og skriveferdigheter i det de starter på skolen. Ved studie- og skolestart i 2003, 2004 og 2005 har fordypnings- og videreutdanningsstudenter i norsk intervjuet hver sin elev om forhold som kan si noe om hva slags stadium eleven er på i skriftspråksutviklinga. Dataene er lagt inn i et statistikkprogram slik at studentene både får dybdekunnskap om ?sin? elev og et samlet bilde av bredden av ?hva seksåringer kan?. Dette dannet et grunnlag i studiet for å utforske og diskutere tilpasset opplæring ut fra erfaringsbasert kunnskap. Prosjektet ? dvs å forske i praksisfeltet sammen med studenter - vil fortsette i 2006. I løpet av våren 2006 behandles materialet for de tre første årene (ca 100 elever) av prosjektleder.

Tittel

Knowledge of literacy when children start school at the age of six in Norway

Sammendrag

The aim of the project is to find out what children manage in according to reading and writing when they start school at the age of six (as they do in Norway). The research is done by postgraduate students in 2003, 2004 and 2005 as a way to investigate and understand children literacy skills when they start school and to discuss how to adjust the further literacy development of each individual. The material has been worked out in a statistic program and gives an overwiew of each child and the whole group. The project will continue as a studentbased research in 2006, but the material (which contains information about 100 children) from the first three years will be analysed by the project leader in the first part of 2006.

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the project is to find out what children manage in according to reading and writing when they start school at the age of six (as they do in Norway). The research is done by postgraduate students in 2003, 2004 and 2005 as a way to investigate and understand children literacy skills when they start school and to discuss how to adjust the further literacy development of each individual. The material has been worked out in a statistic program and gives an overwiew of each child and the whole group. The project will continue as a studentbased research in 2006, but the material (which contains information about 100 children) from the first three years will be analysed by the project leader in the first part of 2006.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audhild Nedberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Toril Fiva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Marit Synnøve Krogtoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

1 - 1 av 1