Cristin-prosjekt-ID: 403920
Sist endret: 11. desember 2014 13:58
Cristin-prosjekt-ID: 403920
Sist endret: 11. desember 2014 13:58
Prosjekt

Skoleledelse i lys av nasjonalt initierte reformer. Utvikling av et dansk-norsk forskningssamarbeid

prosjektleder

Eirik J. Irgens
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Skoleledelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juni 2006 Slutt: 15. mars 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skoleledelse i lys av nasjonalt initierte reformer. Utvikling av et dansk-norsk forskningssamarbeid

Sammendrag

Skolereformer er et internasjonalt fenomen. Danmark er i gang med en gymnasiereform, og Norge er i ferd med å reformere grunnutdanningen gjennom ?Kunnskapsløftet?.OECD-rapporten om grunnskolen i Danmark 2004 påpekte at skoleledelse er av sentral betydning for skolens utvikling. Gjennom Gymnasiereformen skal nå danske skoleledere profesjonaliseres. Dette er parallelt til Norge, hvor Utdannings- og forskningsdepartementet understreker at skoleledere gjennom skolereformen skal gjøres kompetent til å møte de utfordringer knyttet til innhold og struktur som reformen innebærer (?Kompetanse for utvikling? 2004). Dette til tross er det forholdsmessig lite forskning på skoleledelse i Norge (Welle- Strand et al. 2003). Et samarbeid om forskning på hvordanbetingelsene for utøvelse av lederroller i skolen endres i lys av skolereformer vil etter vår mening være en styrke. Denne søknaden har derfor som siktemål å etablere et dansk-norsk forskningssamarbeid om skoleledelse i lys av nasjonale refomer.Samarbeidspartnere, hensikt og målGjennom de omsøkte forprosjektmidlene skal det etableres et grunnlag for et flerårig samarbeid om forskning på skoleledelse. Aktøren på norsk vil side være nettverket som arrangerer Master i skoleledelse. Dette nettverket består av Høgskolen i Sør- Trøndelag, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Volda, Pedagogisk institutt og Institutt for økonomi og teknologiledelse samt Program for lærerutdanning ved NTNU. Programmet administreres av Program for lærerutdanning ved NTNU.På dansk side vil samarbeidsinstitusjonen være Danmarks Pedagogiske Universitet / Learning Lab Denmark. Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU) er et forskningstungt universitet som tilbyr en rekke utdannelser på post bachelor nivå. Learning Lab Denmark er et forskningsaboratorium under DPU for forskning i læring. Fokus er på å løse aktuelle utfordringer på læringsområdet gjennem praksisorienterte forsknings- og utviklingsaktiviteter. I samarbeid med Handelshøjskolen i København utdanner Danmarks Pedagogiske Universitet skoleledere gjennom Master i ledelse af uddanningsinstitutioner.Såvel Danmark som Norge oppleverskolereformer. Gjennom å utvikle et grunnlag for et flerårig samarbeid er intensjonen å etablere et robust forskningssamarbeid med søkelys på hvordan skolereformer utfordrer skolelederollene, og hvilke konsekvenser endringene i lederrollene bør få for etter- og videreutdannelse av skoleledere.Gjennom forprosjektet skal det etableres en dansk-norsk forskningsgruppe for forskning på skoleledelse i lys av nasjonale reformer. Det skal utvikle en fellesforskningsplattform samt overordnedemålsettinger, og det skal etableresinstitusjonelle avtaler og rammer forsamarbeidet. Det skal videre gjennomføres to forskningsseminarer for utvikling av problemstillinger og forskningsspørsmål. Innen 15.3 2007 skal det være utviklet en felles søknad om et flerårig forskningsprosjekt om skoledelelse i lys av nasjonale reformer. Fokus vil være på å frembringe anvendbar kunnskap, både når det gjelder skoleledelse i praksis, og når det gjelder etter- og videreutdanning av skoleledere.

Vitenskapelig sammendrag

Skolereformer er et internasjonalt fenomen. Danmark er i gang med en gymnasiereform, og Norge er i ferd med å reformere grunnutdanningen gjennom ?Kunnskapsløftet?.OECD-rapporten om grunnskolen i Danmark 2004 påpekte at skoleledelse er av sentral betydning for skolens utvikling. Gjennom Gymnasiereformen skal nå danske skoleledere profesjonaliseres. Dette er parallelt til Norge, hvor Utdannings- og forskningsdepartementet understreker at skoleledere gjennom skolereformen skal gjøres kompetent til å møte de utfordringer knyttet til innhold og struktur som reformen innebærer (?Kompetanse for utvikling? 2004). Dette til tross er det forholdsmessig lite forskning på skoleledelse i Norge (Welle- Strand et al. 2003). Et samarbeid om forskning på hvordanbetingelsene for utøvelse av lederroller i skolen endres i lys av skolereformer vil etter vår mening være en styrke. Denne søknaden har derfor som siktemål å etablere et dansk-norsk forskningssamarbeid om skoleledelse i lys av nasjonale refomer.Samarbeidspartnere, hensikt og målGjennom de omsøkte forprosjektmidlene skal det etableres et grunnlag for et flerårig samarbeid om forskning på skoleledelse. Aktøren på norsk vil side være nettverket som arrangerer Master i skoleledelse. Dette nettverket består av Høgskolen i Sør- Trøndelag, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Volda, Pedagogisk institutt og Institutt for økonomi og teknologiledelse samt Program for lærerutdanning ved NTNU. Programmet administreres av Program for lærerutdanning ved NTNU.På dansk side vil samarbeidsinstitusjonen være Danmarks Pedagogiske Universitet / Learning Lab Denmark. Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU) er et forskningstungt universitet som tilbyr en rekke utdannelser på post bachelor nivå. Learning Lab Denmark er et forskningsaboratorium under DPU for forskning i læring. Fokus er på å løse aktuelle utfordringer på læringsområdet gjennem praksisorienterte forsknings- og utviklingsaktiviteter. I samarbeid med Handelshøjskolen i København utdanner Danmarks Pedagogiske Universitet skoleledere gjennom Master i ledelse af uddanningsinstitutioner.Såvel Danmark som Norge oppleverskolereformer. Gjennom å utvikle et grunnlag for et flerårig samarbeid er intensjonen å etablere et robust forskningssamarbeid med søkelys på hvordan skolereformer utfordrer skolelederollene, og hvilke konsekvenser endringene i lederrollene bør få for etter- og videreutdannelse av skoleledere.Gjennom forprosjektet skal det etableres en dansk-norsk forskningsgruppe for forskning på skoleledelse i lys av nasjonale reformer. Det skal utvikle en fellesforskningsplattform samt overordnedemålsettinger, og det skal etableresinstitusjonelle avtaler og rammer forsamarbeidet. Det skal videre gjennomføres to forskningsseminarer for utvikling av problemstillinger og forskningsspørsmål. Innen 15.3 2007 skal det være utviklet en felles søknad om et flerårig forskningsprosjekt om skoledelelse i lys av nasjonale reformer. Fokus vil være på å frembringe anvendbar kunnskap, både når det gjelder skoleledelse i praksis, og når det gjelder etter- og videreutdanning av skoleledere.

Tittel

School Leadership and National School Reforms. Developing a joint Danish-Norwegian Research Project

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik J. Irgens

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet

Kjell Atle Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lejf Moos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University College Syddanmark
Inaktiv cristin-person

Nils Gjermund Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved Nord universitet

Steen Høyrup Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University College Syddanmark
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Ledelse av forskningsseminar for faculty ved Master i skoleledelse.

Irgens, Eirik J.. 2007, Forskningssemninar Master i skoleledelse. NORDPoster
1 - 1 av 1