Cristin-prosjekt-ID: 403936
Sist endret: 21. januar 2014 13:20
Cristin-prosjekt-ID: 403936
Sist endret: 21. januar 2014 13:20
Prosjekt

På hvilken måte kan snoezelen som arena bidra til å gi en opplevelse for mennesker med utviklingshemming?

prosjektleder

Gunn Eva Solum Myren
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Aktivitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2005 Slutt: 1. mai 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

På hvilken måte kan snoezelen som arena bidra til å gi en opplevelse for mennesker med utviklingshemming?

Sammendrag

I min masteroppgave ønsker jeg å få belyst snoezelen som en kulturell aktivitet og en opplevelse. I problemstillingen vil jeg søke etter to svar. Det ene er om snoezelen kan relateres til begrepet kulturell aktivitet / opplevelse. Det vil her være interessant å få tak i hvordan mennesker med utviklingshemming beskriver opplevelser, og hva som oppleves som det sentrale i aktiviteter. Og hvordan opplever mennesker med utviklingshemming god livskvalitet, relatert til opplevelser? Videre vil det være interessant å se hvilke rom og opplevelser som foretrekkes av den enkelte og hvorfor. På den andre siden ønsker jeg å undersøke om hjelperes holdninger til kultur og egne opplevelser påvirker hvilke aktivitets- og kulturtilbud som mennesker med utviklingshemming deltar på / i. Jeg vil benytte meg av kvalitative intervju og fokusgrupper som grunn-metoder for innhenting av data. Intervju av hjelpere med basis i en semi-strukturert intervjuguide, samt fokusgrupper eller gruppeintervju i fht informanter med utviklingshemming. Observasjoner av informantene i snoezelenmiljøet vil i tillegg være sentrale kilder for datainnsamling.

Vitenskapelig sammendrag

I min masteroppgave ønsker jeg å få belyst snoezelen som en kulturell aktivitet og en opplevelse. I problemstillingen vil jeg søke etter to svar. Det ene er om snoezelen kan relateres til begrepet kulturell aktivitet / opplevelse. Det vil her være interessant å få tak i hvordan mennesker med utviklingshemming beskriver opplevelser, og hva som oppleves som det sentrale i aktiviteter. Og hvordan opplever mennesker med utviklingshemming god livskvalitet, relatert til opplevelser? Videre vil det være interessant å se hvilke rom og opplevelser som foretrekkes av den enkelte og hvorfor. På den andre siden ønsker jeg å undersøke om hjelperes holdninger til kultur og egne opplevelser påvirker hvilke aktivitets- og kulturtilbud som mennesker med utviklingshemming deltar på / i. Jeg vil benytte meg av kvalitative intervju og fokusgrupper som grunn-metoder for innhenting av data. Intervju av hjelpere med basis i en semi-strukturert intervjuguide, samt fokusgrupper eller gruppeintervju i fht informanter med utviklingshemming. Observasjoner av informantene i snoezelenmiljøet vil i tillegg være sentrale kilder for datainnsamling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Eva Solum Myren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Willy Lichtwarck

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 2 av 2