Cristin-prosjekt-ID: 403971
Sist endret: 11. desember 2014, 14:51

Cristin-prosjekt-ID: 403971
Sist endret: 11. desember 2014, 14:51
Prosjekt

Praksisrettet veiledning i grunnopplæringa

prosjektleder

Jarle Normann Sjøvoll
ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
 • Nord universitet
 • Universitetet i Oslo ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk • Sosial- og arbeidspsykologi

Emneord

Lærere • Rådgivning • Veiledning • Blandet læring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2006 Slutt: 30. april 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Praksisrettet veiledning i grunnopplæringa

Sammendrag

Prosjektet handler om profesjonell veiledning via etablering av et nytt lærerforum, et nasjonalt ressurssenter for praktisk problemløsning på nett. Dette forumet skal også være et bidrag til å utvikle skolen som lærende organisasjon, og det skal bidra til å styrke lærerstudenters kompetanse i å hente inn bistand ¿ og selv gi bistand ¿ ved bruk av moderne kommunikasjon. Ressurssenteret skal i særlig grad bidra til å videreutvikle PP-tjenesten og lærerutdanningen ved utforming av en profesjonell nett-tjeneste for lærere i grunnopplæringen. For å oppnå dette vil vi også bidra til utvikling av skolens læringskultur ved å ta i bruk prinsippene innenfor ¿blended learning¿. Den nettbaserte tjenesten har følgelig også fokus på læreres helse, mestring og trivsel, og gir svar i forhold til et bredt spekter av yrkesfaglige spørsmål. Veiledningen har som mål å gi lærerne mulighet til å løse sine praktiske arbeidsoppgaver på en bedre måte ved å utnytte synergien som akkumuleres via coaching i lærerforumet. Betydningen for lærere i distriktsskoler må spesielt framheves.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet handler om profesjonell veiledning via etablering av et nytt lærerforum, et nasjonalt ressurssenter for praktisk problemløsning på nett. Dette forumet skal også være et bidrag til å utvikle skolen som lærende organisasjon, og det skal bidra til å styrke lærerstudenters kompetanse i å hente inn bistand ¿ og selv gi bistand ¿ ved bruk av moderne kommunikasjon. Ressurssenteret skal i særlig grad bidra til å videreutvikle PP-tjenesten og lærerutdanningen ved utforming av en profesjonell nett-tjeneste for lærere i grunnopplæringen. For å oppnå dette vil vi også bidra til utvikling av skolens læringskultur ved å ta i bruk prinsippene innenfor ¿blended learning¿. Den nettbaserte tjenesten har følgelig også fokus på læreres helse, mestring og trivsel, og gir svar i forhold til et bredt spekter av yrkesfaglige spørsmål. Veiledningen har som mål å gi lærerne mulighet til å løse sine praktiske arbeidsoppgaver på en bedre måte ved å utnytte synergien som akkumuleres via coaching i lærerforumet. Betydningen for lærere i distriktsskoler må spesielt framheves.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jarle Normann Sjøvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Øystein Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet

Trond Lekang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Anne Marit Valle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Toril Risberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »