Cristin-prosjekt-ID: 403997
Sist endret: 16. januar 2014 15:06

Cristin-prosjekt-ID: 403997
Sist endret: 16. januar 2014 15:06
Prosjekt

Økonomisk rasjonell utnyttelse av ressursene i åpen omsorg.

prosjektleder

Solrun Gjertine Holm
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Sykepleievitenskap

Emneord

Helseøkonomi • Omsorg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 14. oktober 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Økonomisk rasjonell utnyttelse av ressursene i åpen omsorg.

Sammendrag

Prosjektideen er å utarbeide en søknad til Regionalt forskningsfond - Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) med fokus på kvalitetsheving av tjenester i kommunehelsetjenesten.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektideen er å utarbeide en søknad til Regionalt forskningsfond - Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) med fokus på kvalitetsheving av tjenester i kommunehelsetjenesten.

Tittel

Mangler

Sammendrag

Mangler

Vitenskapelig sammendrag

Mangler

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solrun Gjertine Holm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
1 - 1 av 1