Cristin-prosjekt-ID: 403998
Sist endret: 21. januar 2014 12:40

Cristin-prosjekt-ID: 403998
Sist endret: 21. januar 2014 12:40
Prosjekt

Hvordan utvikle gode læringsarena for å lære kontinuerlig kvalitetsforbedring for sykepleiestudenter i praksis, og som samtidig kan bidra til generell kvalitetsforbedring av praksis?

prosjektleder

Berit Harriet Mosseng Sjølie
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2010 Slutt: 30. juni 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan utvikle gode læringsarena for å lære kontinuerlig kvalitetsforbedring for sykepleiestudenter i praksis, og som samtidig kan bidra til generell kvalitetsforbedring av praksis?

Sammendrag

Høgskolen i Bodø bruker kommunehelsetjenesten i Vestvågøy og Nordlandssykehuset Lofoten som læringsarena i sykepleierutdanningen. Våren 2009 ble det gjennomført et prosjekt der studentene jobbet systematisk med små forbedringsprosjekt i avdelingene der de hadde praksis. Studentenes arbeid la grunnlag for kvalitetsforbedringer i avdelingene. Formålet med prosjektet er å etablere en arena for samarbeid og kunnskapsutveksling knyttet til kvalitetsforbedring av praksis ved kommunehelsetjenesten og lokalsykehus, med særlig vekt på samhandling om pasientforløp. Prosjektet søker å følge opp nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten og samhandlingsreformen.

Vitenskapelig sammendrag

Høgskolen i Bodø bruker kommunehelsetjenesten i Vestvågøy og Nordlandssykehuset Lofoten som læringsarena i sykepleierutdanningen. Våren 2009 ble det gjennomført et prosjekt der studentene jobbet systematisk med små forbedringsprosjekt i avdelingene der de hadde praksis. Studentenes arbeid la grunnlag for kvalitetsforbedringer i avdelingene. Formålet med prosjektet er å etablere en arena for samarbeid og kunnskapsutveksling knyttet til kvalitetsforbedring av praksis ved kommunehelsetjenesten og lokalsykehus, med særlig vekt på samhandling om pasientforløp. Prosjektet søker å følge opp nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten og samhandlingsreformen.

Tittel

Mangler

Sammendrag

Mangler

Vitenskapelig sammendrag

Mangler

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Harriet Mosseng Sjølie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Solrun Gjertine Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
1 - 2 av 2