Cristin-prosjekt-ID: 404028
Sist endret: 6. november 2013 13:14

Cristin-prosjekt-ID: 404028
Sist endret: 6. november 2013 13:14
Prosjekt

Storfamilieråd som barnevernsmetode i samiske områder.

prosjektleder

Jan Erik Henriksen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Vitenskapsdisiplin

Emneord

Barnevern • Familieråd

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 1999 Slutt: 31. desember 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Storfamilieråd som barnevernsmetode i samiske områder.

Sammendrag

Etter modellen fra Family Group Conference fra New Zealand, har vi igangsatt et familerådprosjekt i Finnmark og Nord Troms. Samtlige kommuner i området er invitert til å delta i prosjketet som gjennomføres i samarbeide med Fylkesmanneni Finnmark. Hensikten er å ta ibruk familieråd som metode i barnevernsarbeidet. Prosjektet har fått finasiering fra Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget foruten at deltagerkommunene selv dekker sine utgifter. Det er avholdt flere seminarer og kurs og det er etablert en styringsgruppe. Det er gjort studiereise til New Zeland og Australia samt etablert et faglig intenasjonalt nettverk. Etter opplæringen av ansatte, arbeides det nå med å motivere kommunene til å ta i bruk metoden. Etterutdanningsopplæringen kan utvides ved å kombinere dette med 20vt studiet i Sosialt nettverks- arbeid med barn og unge ved HIF. Det vil fra 2001 bli vurdert ommetoden også kan anvendes som et forbyggende tiltak i forbindelse om reindriftsomstillingen i indre Finnmark. Det arbeides også med å igangsette tilsvarende prosjekter på Grønland og Skottland. Dette som et ledd i en mulig Interreg 3B søknad.

Vitenskapelig sammendrag

Etter modellen fra Family Group Conference fra New Zealand, har vi igangsatt et familerådprosjekt i Finnmark og Nord Troms. Samtlige kommuner i området er invitert til å delta i prosjketet som gjennomføres i samarbeide med Fylkesmanneni Finnmark. Hensikten er å ta ibruk familieråd som metode i barnevernsarbeidet. Prosjektet har fått finasiering fra Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget foruten at deltagerkommunene selv dekker sine utgifter. Det er avholdt flere seminarer og kurs og det er etablert en styringsgruppe. Det er gjort studiereise til New Zeland og Australia samt etablert et faglig intenasjonalt nettverk. Etter opplæringen av ansatte, arbeides det nå med å motivere kommunene til å ta i bruk metoden. Etterutdanningsopplæringen kan utvides ved å kombinere dette med 20vt studiet i Sosialt nettverks- arbeid med barn og unge ved HIF. Det vil fra 2001 bli vurdert ommetoden også kan anvendes som et forbyggende tiltak i forbindelse om reindriftsomstillingen i indre Finnmark. Det arbeides også med å igangsette tilsvarende prosjekter på Grønland og Skottland. Dette som et ledd i en mulig Interreg 3B søknad.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Erik Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Lillian Grøtting Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2