Cristin-prosjekt-ID: 404050
Sist endret: 6. november 2013 13:27

Cristin-prosjekt-ID: 404050
Sist endret: 6. november 2013 13:27
Prosjekt

Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i etniske grenseområder.

prosjektleder

Stein Roar Mathisen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emneord

Møteplasser • Etnisitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i etniske grenseområder.

Sammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at Nord-Norge har lang erfaring som flerkulturelt samfunn. I nord har samer, kvener og nordmenn (samt flere andre etniske og nasjonale minoriteter) gjennom flere hundre år levd i nær kontakt med hverandre. - Vårt utgangspunkt har vært at mye av den forskningen som har vært gjort tidligere har vært opptatt av å beskrive de etniske konfliktene og problemene. Nå ønsker vi å sette et nytt fokus på forskningen. Vi vet at det gjennom århundrer har eksistert uttallige samarbeidsformer og etniske møteplasser på tvers av etniske grenser, og mange av dem har heller ikke blitt ødelagt på tross av at det er ført en statlig kulturpolitikk som har satset på å favorisere bare den ene av de etniske gruppene: nordmenn, sier Mathisen. Den forskningsmessige målsetningen med forskningsprosjektet er derfor å fokusere på hvordan kulturell ulikhet håndteres og har blitt håndtert på noen områder i hverdagslivet i Nord-Norge, samt å analysere hvordan kulturelle ulikheter som gjøres gjeldende i hverdagslivet skiller seg fra den etnisitetsdebatten som fremtrer i politisk diskurs og i offentlige institusjoner.

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at Nord-Norge har lang erfaring som flerkulturelt samfunn. I nord har samer, kvener og nordmenn (samt flere andre etniske og nasjonale minoriteter) gjennom flere hundre år levd i nær kontakt med hverandre. - Vårt utgangspunkt har vært at mye av den forskningen som har vært gjort tidligere har vært opptatt av å beskrive de etniske konfliktene og problemene. Nå ønsker vi å sette et nytt fokus på forskningen. Vi vet at det gjennom århundrer har eksistert uttallige samarbeidsformer og etniske møteplasser på tvers av etniske grenser, og mange av dem har heller ikke blitt ødelagt på tross av at det er ført en statlig kulturpolitikk som har satset på å favorisere bare den ene av de etniske gruppene: nordmenn, sier Mathisen. Den forskningsmessige målsetningen med forskningsprosjektet er derfor å fokusere på hvordan kulturell ulikhet håndteres og har blitt håndtert på noen områder i hverdagslivet i Nord-Norge, samt å analysere hvordan kulturelle ulikheter som gjøres gjeldende i hverdagslivet skiller seg fra den etnisitetsdebatten som fremtrer i politisk diskurs og i offentlige institusjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stein Roar Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kjell Ole Kjærland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Jan Erik Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3