Cristin-prosjekt-ID: 404051
Sist endret: 6. november 2013 13:30

Cristin-prosjekt-ID: 404051
Sist endret: 6. november 2013 13:30
Prosjekt

Utprøving og utvikling av studentaktive læringsformer ved hjelp av nettbasert læringsplattform og videokonferanse.

prosjektleder

Jan Erik Henriksen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utprøving og utvikling av studentaktive læringsformer ved hjelp av nettbasert læringsplattform og videokonferanse.

Sammendrag

I tråd med kvalitetsreformen i høgere utdanning , vil prosjektet prøve ut og utvikle en Ikt basert praksisnær studentaktiv læringsform der studentene både skal få direkte innspill i form av en konsentrert forelesning, gruppevis etterrefleksjon, klassevis kontekstualisering, ikt basert casekonstruering og tekstlig samhandling samt ulike former for vurdering. Alt skal dokumenteres gjennom tekstproduksjon. En gruppevis og kollektiv arbeidsform fremheves i tråd med studiets ideologi og faginnhold. Foruten utprøving og utvikling av modellen, håper vi at prosjektet også kan bidra til å redusere en del av teknologiskepsisen som vi erfaringsvis vet er i sosial nettverksbasert virksomhet. Vi håper også at tilgjengeligheten til eksterne forelesere vil øke ved at disse ikke bringes aktivt inn i læringsforløpet, men kun gir en konsentrert forelesning over lyd-bilde. Modellen vil stille forelesere, fagansvarlig og studenter overfor prosessuelle arbeidsmåter . Formen vil også bidra til en mer prosessuell formativ vurdering av studentene på bekostning av en summativ vurdering. Evalueringsarbeidet bør også omfatte spørsmålet om kobling mellom presentasjonsmappe og eksamen. En mulig studieplanrevisjon kan tenkes å innebære at de obligatoriske arbeidskravene i presentasjonsmappen overføres til en summativ vurderingsmappe. Slik kan en digital arbeidsmappe (presentasjonsmappe) erstatte en tradisjonell hjemmeeksamen.

Vitenskapelig sammendrag

I tråd med kvalitetsreformen i høgere utdanning , vil prosjektet prøve ut og utvikle en Ikt basert praksisnær studentaktiv læringsform der studentene både skal få direkte innspill i form av en konsentrert forelesning, gruppevis etterrefleksjon, klassevis kontekstualisering, ikt basert casekonstruering og tekstlig samhandling samt ulike former for vurdering. Alt skal dokumenteres gjennom tekstproduksjon. En gruppevis og kollektiv arbeidsform fremheves i tråd med studiets ideologi og faginnhold. Foruten utprøving og utvikling av modellen, håper vi at prosjektet også kan bidra til å redusere en del av teknologiskepsisen som vi erfaringsvis vet er i sosial nettverksbasert virksomhet. Vi håper også at tilgjengeligheten til eksterne forelesere vil øke ved at disse ikke bringes aktivt inn i læringsforløpet, men kun gir en konsentrert forelesning over lyd-bilde. Modellen vil stille forelesere, fagansvarlig og studenter overfor prosessuelle arbeidsmåter . Formen vil også bidra til en mer prosessuell formativ vurdering av studentene på bekostning av en summativ vurdering. Evalueringsarbeidet bør også omfatte spørsmålet om kobling mellom presentasjonsmappe og eksamen. En mulig studieplanrevisjon kan tenkes å innebære at de obligatoriske arbeidskravene i presentasjonsmappen overføres til en summativ vurderingsmappe. Slik kan en digital arbeidsmappe (presentasjonsmappe) erstatte en tradisjonell hjemmeeksamen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Erik Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Geir Zakariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2