Cristin-prosjekt-ID: 404069
Sist endret: 7. november 2013 10:32

Cristin-prosjekt-ID: 404069
Sist endret: 7. november 2013 10:32
Prosjekt

Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i etniske grenseområder.

prosjektleder

Stein Roar Mathisen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kulturvitenskap • Sosialantropologi

Emneord

Møteplasser • Etnisitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i etniske grenseområder.

Sammendrag

Nord-Norge har lang erfaring som flerkulturelt samfunn. I nord har samer, kvener og nordmenn (samt flere andre etniske og nasjonale minoriteter) gjennom flere hundre år levd i nær kontakt med hverandre. Prosjektet skal gjennom fire delprosjekter undersøke konkrete flerkulturelle møteplasser som er viktige i nordnorsk hverdagsliv. Det tas utgangspunkt i tradisjonelle og historiske forhold, men undersøkelsen vil i hovedsak rettes inn mot nåtidige forhold når det gjelder slektsformer som problemløsningsarena, skole og undervisning, folkemedisin og frivillig organisasjonsliv. Denne dokumentasjonen vil danne utgangspunkt for analyser der organiseringen av interessekonflikter og samarbeidsformer i hverdagslivets fleretniske fellesskap er det viktigste. På hvilke måter skiller disse fellesskapene seg fra offentlige og politiske fora, og de diskusjonene som foregår der? Mye av den forskningen som er gjort tidligere har vært opptatt av å beskrive de etniske konfliktene og problemene. Dette prosjektet ønsker å sette et nytt fokus for forskningen. Vi vet at det gjennom århundrer har eksistert uttallige samarbeidsformer og etniske møteplasser på tvers av etniske grenser, og mange av dem har heller ikke blitt ødelagt på tross av at det er ført en statlig kulturpolitikk som har satset på å favorisere bare den ene av de etniske gruppene: nordmenn. Den forskningsmessige målsettingen for dette prosjektet er dermed å 1) fokusere på hvordan kulturell ulikhet håndteres og har blitt håndtert på enkelte av hverdagslivets områder i Nord Norge, og 2) analysere hvordan de kulturelle ulikheter som her gjøres gjeldende i hverdagslivet skiller seg fra den etnisitetsdebatt som fremtrer i politisk diskurs og i offentlige institusjoner. Det formidlingsmessige målet vil være å bygge opp den interne kompetansen og tilrettelegge kunnskapen om flerkulturelle møteplasser slik at den kan komme til nytte innen de områder der Høgskolen i Finnmark har sine profesjonsutdanninger.

Vitenskapelig sammendrag

Nord-Norge har lang erfaring som flerkulturelt samfunn. I nord har samer, kvener og nordmenn (samt flere andre etniske og nasjonale minoriteter) gjennom flere hundre år levd i nær kontakt med hverandre. Prosjektet skal gjennom fire delprosjekter undersøke konkrete flerkulturelle møteplasser som er viktige i nordnorsk hverdagsliv. Det tas utgangspunkt i tradisjonelle og historiske forhold, men undersøkelsen vil i hovedsak rettes inn mot nåtidige forhold når det gjelder slektsformer som problemløsningsarena, skole og undervisning, folkemedisin og frivillig organisasjonsliv. Denne dokumentasjonen vil danne utgangspunkt for analyser der organiseringen av interessekonflikter og samarbeidsformer i hverdagslivets fleretniske fellesskap er det viktigste. På hvilke måter skiller disse fellesskapene seg fra offentlige og politiske fora, og de diskusjonene som foregår der? Mye av den forskningen som er gjort tidligere har vært opptatt av å beskrive de etniske konfliktene og problemene. Dette prosjektet ønsker å sette et nytt fokus for forskningen. Vi vet at det gjennom århundrer har eksistert uttallige samarbeidsformer og etniske møteplasser på tvers av etniske grenser, og mange av dem har heller ikke blitt ødelagt på tross av at det er ført en statlig kulturpolitikk som har satset på å favorisere bare den ene av de etniske gruppene: nordmenn. Den forskningsmessige målsettingen for dette prosjektet er dermed å 1) fokusere på hvordan kulturell ulikhet håndteres og har blitt håndtert på enkelte av hverdagslivets områder i Nord Norge, og 2) analysere hvordan de kulturelle ulikheter som her gjøres gjeldende i hverdagslivet skiller seg fra den etnisitetsdebatt som fremtrer i politisk diskurs og i offentlige institusjoner. Det formidlingsmessige målet vil være å bygge opp den interne kompetansen og tilrettelegge kunnskapen om flerkulturelle møteplasser slik at den kan komme til nytte innen de områder der Høgskolen i Finnmark har sine profesjonsutdanninger.

Tittel

Multicultural meeting grounds. Ethnic border zones and everyday life in Northern Norway.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stein Roar Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kjell Ole Kjærland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Helge Christian Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Jan Erik Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Folklore, Belief and Ambiguity in Multicultural Border Areas.

Mathisen, Stein Roar. 2007, utenTitteltekst. UITVitenskapelig foredrag

Changing Representations of Indigenous Belief Narratives in Modern Media.

Mathisen, Stein Roar. 2007, VII Jornadas de Estudio de la Narrativa Folklórica: Narrative Folklórica y Sociedad. UITVitenskapelig foredrag

Konstitueringen av samisk religion og forestillingsverden i turismen.

Mathisen, Stein Roar. 2007, Religion og økonomi. UITVitenskapelig foredrag

Conservation and Consumption of Traditional Culture in Tourism.

Mathisen, Stein Roar. 2007, Folklore Fellows' 7th Summer School: Oral Poetry and Field Work. UITVitenskapelig foredrag

The Uses of Folklore in Multicultural Contexts.

Mathisen, Stein Roar. 2007, Folklore Fellows' 7th Summer School: Oral Poetry and Field Work. UITVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »